zawór bezpieczeństwa

Na rynku możemy odnaleźć wiele rodzajów zaworów bezpieczeństwa, które różnią się od siebie nie tylko wielkością, wyglądem, czy też wewnętrzną konstrukcją. Oprócz tego dzielą się ona na zawory otwierające się samoistnie oraz zawory uruchamiane ręcznie. Należy zaznaczyć, że ten pierwszy typ zaworów również posiada możliwość ręcznego uruchomienia, które jest możliwe dzięki wmontowanemu w nie specjalnemu pokrętłu. Zostawmy jednak ten rozległy temat i przypatrzmy się budowie tych dwóch rodzajów zaworów.

Otwierający się samoistnie

Jest to jeden z bardziej popularnych typów zaworów bezpieczeństwa. Dzięki niemu minimalizuje się ryzyko uszkodzenia danej instalacji, do której zostanie podłączony. Wyregulowany pod daną armaturę zawór bezpieczeństwa jest tak zwanym strażnikiem ciśnienia. Jeżeli wzrośnie ono do niepożądanego poziomu, które mogłoby uszkodzić dany układ, wtedy zawór bezpieczeństwa wyrównuje je. A jak to się dzieje? Większość takich zaworów opiera się na powszechnie przyjętej konstrukcji, na którą składają się następujące elementy: grzyb – to właśnie na tę część napiera ciśnienie, występujące w całej instalacji. Element ten jest okrągły z wgłębieniem na środku, które bezpośrednio zatyka wrzeciono. Dzięki niewielkiemu otworowi zbyt wysokie ciśnienie je wypycha i przedostaje się do następnej komory, która je odprowadza poza cały układ. Gdy się ono unormuje, wrzeciono wraca na swoje miejsce, a jest to możliwe dzięki sprężynie, do której jest przyczepione. Wraz z opadającym ciśnieniem powraca ona do swojego naturalnego kształtu.

Sterowany zawór bezpieczeństwa

Istnieje wiele rodzajów zaworów bezpieczeństwa, które są bezpośrednio sterowane. W tym podpunkcie skupimy się jednak na jednym konkretnym, a mianowicie na takim, który w swojej konstrukcji posiada elektromagnesy. W przeciwieństwie do wcześniej opisanego zaworu bezpieczeństwa, który otwiera się automatycznie w momencie przekroczenia przyjętej wysokości ciśnienia, sterowane zawory bezpieczeństwa nie są zależne od tego czynnika. Działają one niezależnie od ciśnienia, a to dzięki ich charakterystycznej budowie. Tutaj zaworem nie steruje ciśnienie, a siła, która pochodzi z pola magnetycznego, wytwarzającego się dzięki specjalnej cewce, przez którą przepływa prąd.

Te dwa przykłady, które zostały przedstawione powyżej, oczywiście nie wyczerpują całej gamy tych niepozornych elementów. Zawory bezpieczeństwa mogą być jeszcze chociażby sterowane przez inne zawory, które nazywa się pilotami. Sami jesteśmy zatem świadkami tego, że wraz z rozwijającą się technologią, na rynku pojawia się coraz więcej zaworów bezpieczeństwa. Dzięki temu osoby, odpowiedzialne za dane instalacje, bez problemu mogą odnaleźć taki zawór bezpieczeństwa, który idealnie nada się do tego jedynego, niepowtarzalnego układu.

Więcej informacji o zaworach bezpieczeństwa znajdziesz na: http://zawory-bezpieczenstwa.pl/

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *