ZALETY INWESTOWANIA W BONY I OBLIGACJE SKARBOWE

ZALETY INWESTOWANIA W BONY I OBLIGACJE SKARBOWE

♦   Z inwestycją w papiery skarbowe nie wiąże się ani ryzyko kredytowe, ani ryzyko niewypłacalności, ponieważ są one bezpośrednim zobo­wiązaniem rządu federalnego.

♦   Dostępny jest szeroki wachlarz walorów o różnych terminach wykupu.

♦   Odsetki nie są przedmiotem opodatkowania stanowego czy lokalnego.

♦   Walory te są wyjątkowo płynne i łatwo zbywalne dzięki ich aktywne­mu obrotowi na rynku wtórnym.

♦  Można uniknąć ponoszenia kosztów/opłat transakcyjnych przez bezpośredni zakup walorów w Banku Rezerwy Federalnej/jego oddziale.

♦   Marże od obrotu skarbowymi papierami wartościowymi są najniższe z marż od wszystkich walorów przynoszących stały dochód.

♦  Walory pochodzące z niektórych emisji (5- i 10-letnie bony i 30-letnie obligacje) mogą być kupowane w odcinkach po 1 tys. dolarów, co czyni je dostępnymi dla drobnych inwestorów. Dla bonów skarbowych z 3-letnim i 5-letnim okresem ważności minimalna wartość zakupu jest ustalona na poziomie 5 tys. dolarów.