Zacznij jako praktykant

Zacznij jako praktykant

Energia i entuzjazm to główne cechy Dana. Podobnie jak inni odnoszący sukcesy przedsiębiorcy pasjonuje się własną pracą i przez to przyciąga ludzi, którzy przyczyniają się do jego sukcesu. Bardzo lubiłam gościć Dana w moim progra­mie telewizyjnym – dostarczał widzom fascynujących infor­macji. Dla Dana występ w telewizji oznaczał pomoc w rekla­mowaniu jego szkółki. W rezultacie młodzi, entuzjastyczni miłośnicy ogrodnictwa chcieli u niego pracować. Podobnie jak przed laty, kiedy ówcześni mistrzowie pomagali Danowi w biznesie, jego własny sukces zainspirował nowe pokolenie uczniów.

Kiedy szczerze angażujesz się w swoje cele, masz chęć do nauki i nie boisz się pracy – eksperci chętnie podzielą się swoją wiedzą. Myślę o ekspertach-mentorach w szerokim ro­zumieniu. Na przykład, nieżyjąca już Julia Child, chociaż nie znałam jej osobiście, była dla mnie kimś ważnym. Pochłania­łam jej książki, zanim jeszcze zaczęłam publikować. Nauczy­łam się kuchni francuskiej dzięki systematycznemu przygoto­wywaniu każdego przepisu z jej dwutomowego poradnika Mastering the Art of French Cooking. Dzięki jej książce opa­nowałam do perfekcji klasyczne dania kuchni francuskiej – pate feuilettee, baquettes, creme anglaise, coq au vin ? i wte­dy właśnie głębiej zainteresowałam się smacznym jedzeniem i przepisami z całego świata. Mimo że wówczas jeszcze nie znałyśmy się osobiście, mogę uznać ją za prawdziwego mi­strza, nauczyciela i przewodnika, gdyż jej doskonałym prze­pisom i instrukcjom wiele zawdzięczam.

Moja życiowa pasja do ogrodnictwa pozwoliła mi zetknąć się z wieloma mistrzami. Pierwszym był mój ojciec, który na tyłach domu urządził dwupoziomowy ogród i uwielbiał uprawiać pomidory, a także różne inne wspaniałe warzywa i kwiaty. Kiedy miałam trzy lata, jako jego pomocnik byłam odpowiedzialna za usuwanie za pomocą śrubokręta chwa­stów ze szczelin między kostką brukową. W jakiś czas po­tem odkryłam książkę zatytułowaną A Woman’s Hardy Gar­den autorstwa Heleny Rutherfurd Ely. Drobiazgowo studio­wałam wszystkie zalecenia i eksperymentowałam ze stylami kwietników i pomysłowymi, choć ekscentrycznymi technika­mi ogrodnictwa. (Helen chroniła lub eliminowała rośliny, posługując się złożonym systemem różnokolorowych tasie­mek wiązanych wokół, aby je oznakować do zebrania nasion lub pobrania szczepek).

Wraz z pogłębianiem się moich zainteresowań ogrodniczych powiększała się liczba moich mistrzów. Do dziś mam listę ogrodów, ogrodników i szkółek na całym świecie, które chcia­łabym odwiedzić lub które zwiedziłam i w których mogę na­uczyć się czegoś nowego o projektowaniu ogrodów, przedys­kutować nowe techniki ogrodnicze lub zebrać niezwykłe okazy do własnego ogrodu, jeśli pomiędzy podróżami znajdę na to trochę czasu. Spędziłam niezliczone godziny, zbierając infor­macje od wielu ogrodników, i odkryłam, że ci wspaniałomyślni ludzie niemal zawsze są bardzo szczęśliwi, jeśli są w stanie od­powiedzieć na każde pytanie, jakie ktoś im zada.

W mojej pracy zawodowej spotkałam wielu błyskotliwych przedsiębiorców, od których zaczerpnęłam przeróżne pomy­sły i nowe perspektywy. Jednym z nich był Rupert Murdoch, którego spotkałam po raz pierwszy w 1989 roku podczas prezentacji pomysłu na nowe czasopismo dla News Corpora­tion. Spotkanie przebiegało dobrze, ale kiedy on wkroczył, stało się świetne. Oto charyzmatyczny przedsiębiorca, który wybudował mocarstwo medialne, jakiego nikt przedtem nie widział. Poraziła mnie skala zmiany, jaka zaszła w atmosferze spotkania w momencie jego wejścia do sali ? silnego, wład­czego i pełnego energii.

Innym sławnym i niezwykle inteligentnym przedsiębiorcą jest Warren Buffett, nazywany ?Mędrcem z Omahy”. Szanuję go za zdroworozsądkowe poglądy i fundamentalną oszczęd­ność. (Jego samochód ma tablicę rejestracyjną ze słowem ?oszczędny”). Warren słynie z tego, że coroczne raporty dla akcjonariuszy swojej firmy Berkshire Hathaway pisze ręcznie flamastrem na bloku listowym. Wiedza, jaką posiada na te­mat inwestowania i kierowania przedsiębiorstwami w okre­sach kryzysu, sprawia, że jego pomysły, opinie i filozofia są wysoko cenione w kręgach biznesowych uczelni Ivy League. Warren Buffett był inspiracją dla wielu przedsiębiorców, po­cząwszy od nieżyjącej Katharine Graham, na założycielu Mi­crosoftu Billu Gatesie skończywszy.

Ucz się od swoich mistrzów, czego tylko możesz. Próbuj pracować z nimi, ich energia zwiększy Twój zapał. Koncept czeladnika-ucznia jest mądrze pomyślany i sięga antycznych czasów. Jeśli możesz znaleźć taką posadę na wstępie swojej kariery i masz możliwość uczyć się od mistrza, nie wahaj się skorzystać z okazji. Wiedza, entuzjazm i nieustająca dociekli­wość prawdziwego eksperta jest zaraźliwa, bez względu na to, czy próbujesz po prostu rozszerzyć swoją wiedzę na temat hobby czy zainteresowania, czy też próbujesz dookreślić, ja­kim przedsiębiorcą chcesz się stać.