Wypracuj właściwe nastawienie

Wypracuj właściwe nastawienie

Niektórzy ludzie, tacy jak na przykład pielęgniarki czy nauczyciele, rodzą się ze zdolnościami empatycznymi. Inni potrzebują trochę czasu, aby wypracować sobie taką posta­wę. Pożytek z rozpoczynania biznesu w dziedzinie, która Cię pasjonuje, polega na tym, że jeśli rzeczywiście coś Cię ob­chodzi – jak mnie obchodzi gotowanie, ogrodnictwo i deko­rowanie – dobra obsługa klienta przychodzi łatwo dzięki własnej wiedzy o jego potrzebach. Jednak w niektórych wy­padkach pasja może zrodzić się w całkiem nieprzewidzia­nych okolicznościach.

RONN LANGFORD MISJA RATOWANIA ŻYCIA

Weź pod uwagę doświadczenia dewelopera i byłego kie­rowcy wyścigów samochodowych Ronna Langforda. Jako sze­ściokrotny zwycięzca Sports Car Club of America Ronn sku­pił swoją energię i zainteresowania na mechanice szybkich sa­mochodów i wykształceniu mistrzowskich umiejętności kiero­wania nimi. Jego wyścigowymi ?klientami” byli sponsorzy i ki­bice, którzy chcieli widzieć jego samochód jako pierwszy na li­nii mety. Ronn ograniczył udział w wyścigach, kiedy jego cór­ka zginęła w wypadku samochodowym spowodowanym przez pijanego kierowcę. Założył wówczas MasterDrive Teen Driver Survival Program, szkołę jazdy dla nastolatków w Denver, w stanie Kolorado, w której uczy, jak unikać zderzeń i jeździć bezkolizyjnie. Szkoła jazdy Ronna rozrosła się i objęła swoim zasięgiem inną grupę dużego ryzyka. Obecnie uczy także se­niorów, jak zwiększyć koncentrację i zachować umiejętność kierowania pojazdem.

Z powodu swojej ogromnej straty Ronn uznał, że jego misją jest nauczenie nastolatków właściwego kierowania sa­mochodem. Dla niego była to sprawa życia i śmierci. Nieste­ty, jego zaangażowanie emocjonalne i silna wiara w sens te­go, co robił, utrudniały niekiedy kontakt z klientami. ?Przy­puszczam, że określiłbym to jako nieukierunkowaną pasję” – wyjaśnił Ronn. ?Chodziłem po szkołach i rozprowadzałem broszury na temat naszego programu. Później rodzice dzwo­nili do mnie i pierwsze, o co pytali, to: ?Ile to kosztuje??. Doprowadzało mnie do szalu, że cena była jedyną rzeczą, ja­ka ich obchodziła. Czy gdyby Twoje dziecko potrzebowało chirurga kardiologa, zadzwoniłbyś i zapytał, ile to będzie kosztować?”.

Biorąc pod uwagę ciężkie przejścia jego rodziny, taka reakcja jest zrozumiała. Wiele osób nie mogłoby w ogóle funkcjonować po takich osobistych przeżyciach, a tym bar­dziej z bólu, frustracji i gniewu tworzyć czegoś, co obiecy­wało tak wiele pożytku. Ronnowi należy się duże uznanie za utworzenie tak potrzebnej szkoły, ale nawet on sam za­czął sobie uświadamiać, że jego uraz przeszkadza w efek­tywnym reklamowaniu tej ważnej usługi. Jego postawa uniemożliwiała nawiązanie kontaktu z nastolatkami, któ­rych tak bardzo chciał nauczyć bezpiecznego kierowania samochodem.

Na szczęście Ronn zmienił swój sposób myślenia i skon­centrował się na celu swoich usiłowań. Pozbył się defensyw­nej postawy i zmienił o 180 stopni sposób, w jaki podchodził do swoich potencjalnych klientów. ?Co roku w wypadkach samochodowych ginie 6 000 nastolatków, a 300 000 odnosi rany”- wyjaśnia Ronn. ?W końcu uświadomiłem sobie, że nawet rodzice nie zdają sobie sprawy z dynamiki wprawiania w ruch prawie dwutonowego samochodu i kontrolowania go w momencie kryzysu”. Ronn opracował bezpłatny program, Beyond Blind Faith, który przedstawia ryzyko i tragiczne sta­tystyki dotyczące nastolatków za kierownicą. Rodzice zaczęli patrzeć na jego usługi przede wszystkim jako na niezbędne, a nie wyłącznie kosztowne.

W 2004 roku MasterDrive Program Ronna Langforda wykształcił 5 000 nastolatków w technice ochrony życia za kierownicą i przyniósł 5 milionów dochodu. Ronn publiku­je materiały związane z bezpieczną jazdą i ma stronę w In­ternecie oferującą wskazówki, jak bezpiecznie prowadzić samochód. Ludzie z obrażeniami mózgu proszą go o pomoc w poprawieniu umiejętności kierowania samochodem. Po­nieważ postanowił wyzwolić się z osobistego bólu, z dużym sukcesem uczy wiele osób, a jednocześnie zdobywa do­świadczenie, jak najlepiej rozwijać kwitnące teraz przedsię­biorstwo.