Wypiekaj ciasto, które cieszy się największym powodzeniem

Wypiekaj ciasto, które cieszy się największym powodzeniem

W przeszłości, kiedy moim codziennym zajęciem był cate­ring, jedną z moich firmowych ofert były torty weselne. Wielu cukierników unika stresującego zadania konstrukcji i dostawy ślubnych tortów, ale ja lubię to wyzwanie. Trzeba być po części chemikiem, inżynierem, architektem i artystą, no i w dodatku cukiernikiem. Tort musi wyglądać pięknie, smakować wyjątko­wo i być odpowiednio duży, aby wystarczył dla wszystkich go­ści weselnych. Trzeba go także dowieźć – wyjątkowo trudne i kłopotliwe zadanie z czymś tak dużym, wypracowanym i deli­katnym. Byłam więc szczególnie zainteresowana przedstawie­niem mojego ulubionego zamówienia cateringowego zespołom biorącym udział w konkursie mojego programu telewizyjnego The Apprentice: Martha Stewart.

Dałam im za zadanie zaprojektowanie, zrobienie i dosta­wę tortu ślubnego na wystawę targów ślubnych przygotowa­nych przez sklep Micheala C. Fina. Celem tego zlecenia by­ło zachęcenie prawdziwych klientów do zamówienia tortu na zbliżające się wesela. Tort miał być sprzedany w takim sta­nie, w jakim był prezentowany. Jeden z zespołów zaprojek­tował tradycyjny, wielopoziomowy tort w kolorze kremo­wym. Druga grupa zrobiła tort, który był bardzo oryginalny: asymetryczny w kształcie i w różowym kolorze. Byłam bar­dzo ciekawa, który wygra. W końcu mój magazyn ?Wed- ding” w każdym wydaniu przedstawia niezwykłe ciasta.

Obydwa torty były bardzo atrakcyjne, ale oczywiste, że je­den z nich sprzedawał się znacznie lepiej niż drugi.

Lekcja, jaką dostały zespoły uczestniczące w konkursie Apprentice, była taka, że najważniejsze jest zobaczenie swoje­go ?świetnego pomysłu” z punktu widzenia klientów. Jeśli marzysz o otwarciu cukierni z tortami ślubnymi, Twoje prze­trwanie i powodzenie w biznesie będzie zależało od sprzeda­ży tortów weselnych jak największej liczbie par.