Wymiana w trakcie roku

Wymiana w trakcie roku

Czasem zdarza się, że chcesz albo musisz wymienić kartę przed upływem terminu jej ważności. Powody mogą być bardzo po­ważne (karta jest uszkodzona, pęknięta, rozwarstwiła się, pa­sek się rozmagnesował), ale i bardziej prozaiczne (karta jest poplamiona, jej użytkowniczka wyszła za mąż i zmieniła nazwi­sko, zdjęcie zamieszczone na karcie jest już nieaktualne etc.).

Oczywiście w zależności od przyczyny bank potraktuje Cię w taki czy inny sposób. Karty, których paski przestały funkcjo­nować, są z reguły wymieniane bezpłatnie. Wystarczającą „ka­rą” jest dla Ciebie to, że przez kilka-kilkanaście dni nie możesz się posługiwać kartą.

Ale już powód w rodzaju „mechanicznego uszkodzenia kar­ty” nie zwalnia Cię z opłat. W Banku Śląskim za nową kartę VISA Electron zapłacisz 6 zł, ale już w Millennium wymiana VISA Classic będzie Cię kosztowała dokładnie tyle samo, co wydanie zupełnie nowej karty (90zł)l

Zwróć uwagę, że wymieniając kartę przed terminem, nowy „plastik” będzie miał dokładnie taki sam termin ważności, jak stary. Te banki, które wydadzą Ci kartę z nowym terminem ważności, z reguły każą Ci płacić na podobnych zasadach jak Millennium.