Wymiana i zmiana warunków

Wymiana i zmiana warunków

Czy wraz z wymianą karty bank może Ci zmienić warunki umo­wy? Zwykle nowa karta funkcjonuje na dokładnie takich sa­mych zasadach jak stara. Ale zgodnie z regulaminami, banki za­strzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach umowy. Najczęściej chodzi o sam limit przypadający na kartę. Może on być zarówno podnoszony, jak i obniżany – jeśli tyl­ko bank uzna to za stosowne.

Pewnie Cię interesuje, czy przy okazji wymiany karty mo­żesz wystąpić o zmianę warunków? Odpowiedź brzmi: to tak samo dobry moment na zmiany, jak każdy inny. Umowa o pro­wadzenie rachunku kartowego jest bezterminowa. Zajrzyj do niej, by sprawdzić, co i kiedy Ci wolno.

W wielu bankach masz prawo zerwać umowę z jednomie­sięcznym wypowiedzeniem. Oczywiście bank przystanie na to tylko, jeśli otrzymał od Ciebie całą zaległą gotówkę – zarów­no Twój dług, jak i odsetki. Poza tym, niektóre banki każą Ci oddać starą kartę, natychmiast po tym, jak zgłosisz, że nie chcesz otrzymać nowej.

W Pekao SA obowiązuje nieco inny tryb wypowiadania umowy: bank czeka na Twoją informację o rezygnacji z karty do 45-go dnia przed upływem jej ważności. Jeśli tego nie zro­bisz, na 1 5 dni przed terminem bank wyśle Ci pocztą nową kartę z nowym terminem ważności.

 

W takiej sytuacji masz jeszcze możliwość manewru: najlepiej będzie, jeśli oddasz kartę do oddziału i poprosisz o zwrot pie­niędzy za jej wydanie. Bank powinien bez problemu zwrócić Ci całą kwotę.