Wyjątkowe okazje pozwalają Ci stać się wyjątkowym

Wyjątkowe okazje pozwalają Ci stać się wyjątkowym

Zdarzają się okazje, kiedy sama skala dobrze przygoto­wanej akcji może wywołać rozległe zainteresowanie mediów. Na przykład kiedy wystartowaliśmy z linią dekoracji bożona­rodzeniowych Martha Stewart Everyday dla Kmartu, udeko­rowaliśmy lansowanymi ozdobami 200 choinek w naszych budynkach. Powiesiliśmy tysiące bombek o wyjątkowych i żywych kolorach naszej linii i sprowokowaliśmy publikację tuzinów artykułów z fotografiami choinek. Była to bardzo czasochłonna promocja, ale ani trudna dla personelu, ani specjalnie kosztowna. Służyła oznajmieniu, z wdziękiem i stylem właściwym firmie, że nasze dekoracje choinkowe są piękne i niepowtarzalne.

Dla takiej firmy jak moja przygotowanie akcji na dużą skalę jest łatwe. Jeśli się chce uruchomić nowy biznes lub sta­ra odmłodzić już istniejący, to nawet skromne akcje mogą być bardzo efektywne. Możesz wydać bankiet i zaprosić lo­kalną prasę, tak jak to zrobiła Joelle Hoverson, urządzając przyjęcie na otwarcie swojego małego sklepu z artykułami do robót na drutach. Użyła wszystkich dostępnych środków i za­prosiła wszystkich dziennikarzy i fotografów, do których udało się jej dotrzeć. Zaserwowała smaczny posiłek z pobli­skiej restauracji i mądrze ograniczyła się tylko do białego wi­na, wykluczając czerwone, aby nie mieć plam w nowym loka­lu. Przy drzwiach wręczała wydrukowane informacje o swoim sklepie. Jej wysiłek zaowocował bardzo pochlebnymi wzmian­kami w wielu środkach przekazu.

Współpraca z prasą jest znacznie mniej skomplikowana, niż wielu ludzi początkowo sądzi. Najważniejsze, aby być cierpliwym i patrzeć pod kątem wieloletniej perspektywy. Większość dziennikarzy umie myśleć i po wielu latach współ­pracy z nimi odkryłam, że z zadowoleniem i ochotą współ­działają z przyjaznymi, entuzjastycznymi ludźmi, którzy mają do powiedzenia coś interesującego.