Właściwi ludzie we właściwym czasie

Właściwi ludzie we właściwym czasie

Nawet jeśli zastosujesz się dokładnie do tych rad, odkry­jesz, że ludzie są skomplikowanymi, zmieniającymi się osobo­wościami i to, co było skuteczne w ubiegłym miesiącu, może nagle przestać przynosić pożądane rezultaty. Właśnie w mo­mencie kiedy zespół wydaje się świetnie dobrany i pracuje harmonijnie, współmałżonek któregoś pracownika może zo­stać przeniesiony do innego stanu. Nagle nie masz swojego najlepszego menedżera. Następca może nie być przygotowa­ny do przejęcia odpowiedzialności. Może też zdarzyć się, że dwie osoby zaczną się kłócić i żadna dawka perswazji nie od­nowi ich wzajemnego zaufania, tak ważnego dla jedności ze­społu. Czy też Twój najlepszy sprzedawca nagle spotka no­wego odbiorcę u Twojego największego klienta i dotychcza­sowa więź stanie się niestabilna. Przedsiębiorcy muszą pogodzić się z faktem, że niektórzy ludzie są przydatni dla firmy w pewnym czasie, ale jeśli firma potrzebuje zmian, a lu­dzie ich nie chcą, zmian i tak trzeba dokonać. Jeśli rozwijasz się szybko, zmiana może oznaczać zaoferowanie pracowniko­wi innego stanowiska w Twojej firmie lub też rozstanie z nim. Musisz zaakceptować to od początku i przygotować się na trudne decyzje, jakich często wymaga rzeczywistość.

Dawno przeminęły czasy, kiedy firmy zapewniały zatrud­nienie na całe życie. Koniecznie powinieneś obwieścić to pra­cownikom pierwszego dnia. Powinno to brzmieć mniej więcej tak: ?Jesteśmy rozwijającą się, uczącą i tętniącą życiem firmą. Zapraszamy Cię do rozwoju i nauki razem z nami, ale uprze­dzamy, że zawsze będziemy organizować firmę wokół ludzi, którzy, według nas, są niezbędni do osiągnięcia naszego na­stępnego celu. Marzymy o stworzeniu doskonałych zespołów i chcemy, aby każdy był zadowolony, choć jest to mało praw­dopodobne. Będziemy uczciwi i szczerzy na tyle, na ile to możliwe, aby nie było niespodzianek”.

To nie powinno brzmieć jak groźba. Powinieneś wyjaśnić, że po prostu przedstawiasz zasady działania firmy, jaką chcesz zbudować. Trzymanie nieefektywnego pracownika nie przyno­si nikomu żadnej korzyści, może tylko zaszkodzić Twojej firmie i wszystkim dobrym pracownikom.