Ważne uwagi

Ważne uwagi

Jeśli używasz kart debetowych od dłuższego czasu, to zapew­ne spotkałeś się z kłopotami.

Rzeczywiście system autoryzacji transakcji kartami płaskimi jest chyba najsłabszym ogniwem w całym systemie kartowym. Spotkałem się wręcz z tym, że zwłaszcza w czasie weekendów duże hipermarkety mają kłopoty z przyjmowaniem płatności ta­kimi kartami. Zatem moja rada jest bardzo prosta: nie wierz bezgranicznie swojej karcie debetowej. Kiedy idziesz na więk­sze zakupy, weź ze sobą także inną kartę lub ostatecznie go­tówkę.

Druga uwaga: w teorii każda transakcja kartami debetowy­mi powinna być od razu zaksięgowana i tym samym zmniejsza dostępny limit. W praktyce wiele zależy od miejsca i urządze­nia, z którego korzystałeś (POS, bankomat) no i od samego systemu banku. Piszę to, ponieważ systemy informatyczne nie­których banków nie radzą sobie z obsługą kart debetowych (np. PKO BP SA i jego karty VISA Electron), co może spra­wić, że albo próby użycia kart zakończą się niepowodzeniem, albo Twoje transakcje zostaną zaksięgowane na rachunku do­piero po kilku-kilkunastu dniach.