WADY INWESTOWANIA W BONY I OBLIGACJE SKARBOWE

WADY INWESTOWANIA W BONY I OBLIGACJE SKARBOWE

♦   Stopy zwrotu ze skarbowych papierów wartościowych są niższe niż dla obligacji przedsiębiorstw, przy porównywalnych okresach ważności

♦   Inwestycja w te walory nie chroni przed rosnącą inflacją. Jeżeli stopa inflacji będzie wyższa od oprocentowania papierów skarbowych, zmniejszy się siła nabywcza kapitału inwestycyjnego.

♦   Z nabyciem obligacji skarbowych o długim okresie ważności wiąże się ryzyko zmiany stopy procentowej. Jeżeli wzrośnie poziom stóp pro­centowych po tym, jak zakupiono obligacje, obniży się rynkowa wartość tych obligacji. Ich posiadacze mogą stracić znaczną cześć zainwestowanych kapitałów, jeżeli będą musieli sprzedać obligacje na takich warunkach przed upływem terminu wykupu.

♦   Stopy procentowe są dość zmienne od roku 1979, toteż ci, którzy zain­westowali w papiery wartościowe oprocentowane na 7,5%, mogli się przekonać, że po pewnym czasie oprocentowanie wzrosło do poziomu 13% z walorów o ekwiwalentnych terminach wykupu. Miało to miejsce w roku 1980.

   Stopy zwrotu ze skarbowych papierów wartościowych są niższe niż dla obligacji przedsiębiorstw, przy porównywalnych okresach ważności

   Inwestycja w te walory nie chroni przed rosnącą inflacją. Jeżeli stopa inflacji będzie wyższa od oprocentowania papierów skarbowych, zmniejszy się siła nabywcza kapitału inwestycyjnego.

   Z nabyciem obligacji skarbowych o długim okresie ważności wiąże się ryzyko zmiany stopy procentowej. Jeżeli wzrośnie poziom stóp pro­centowych po tym, jak zakupiono obligacje, obniży się rynkowa wartość tych obligacji. Ich posiadacze mogą stracić znaczną cześć zainwestowanych kapitałów, jeżeli będą musieli sprzedać obligacje na takich warunkach przed upływem terminu wykupu.

   Stopy procentowe są dość zmienne od roku 1979, toteż ci, którzy zain­westowali w papiery wartościowe oprocentowane na 7,5%, mogli się przekonać, że po pewnym czasie oprocentowanie wzrosło do poziomu 13% z walorów o ekwiwalentnych terminach wykupu. Miało to miejsce w roku 1980.