VISA International

VISA International

Logo tej firmy, układające się w niebiesko-biało-złotą flagę, jest jedną z najlepiej znanych marek na świecie – od lat konkuruje popularnością z Coca-Colą czy Levi’sem. Z racji swojej pio­nierskiej roli amerykańska VISA stała się wręcz synonimem kart kredytowych (tak jak odkurzacz bywał u nas nazywany „elek­tronem”, a buty sportowe — „adidasami”).

VISA, mimo, że jest organizacją nie mającą bezpośrednie­go kontaktu z milionami odbiorców (w praktyce jej klientami są tylko banki), reklamuje się przy okazji wielkich imprez maso­wych, takich jak Igrzyska Olimpijskie. Promowany jest oczywi­ście sam znak VISA, ale także wygoda towarzysząca korzysta­niu z kart płatniczych.

Sama nazwa VISA pojawiła się w 1977 roku (choć prapoczątki firmy sięgają końca lat 50., kiedy pierwsze karty płatnicze, pod nazwą BankAmericard zaczął wydawać Bank of America). W Polsce VISA pojawiła się jako pierwszy system kartowy — w 1990 roku ten znak nosiła karta Banku Inicjatyw Gospodarczych.

Dziś VISA, która ma biuro w Warszawie, grupuje ponad 30 polskich członków.