VISA International

VISA International

Tu wybór jest największy. Czołowym wydawcą kart kredyto­wych ze znakiem tej organizacji jest w Polsce amerykański Citibank. Znajdujące się w ofercie standardowe karty Silver są jednak chyba najdroższymi produktami na rynku.

Chodzi nawet nie tyle o opłaty za wydanie i wznowienie kart (75 zł i 290 zł) czy o opłaty dodatkowe (np. ubezpie­czenie transakcji), co o koszty kredytu. Bank (zresztą nie tylko ten) zawsze najchętniej poda oprocentowanie w skali miesięcz­nej (będzie Cię też kusił nie oprocentowanym kredytem do 45 dni — pod warunkiem spłaty całego zadłużenia). Ale w skali rocznej wygląda to zupełnie inaczej: 41,88%! (taka stawka obowiązywała na wiosnę) to chyba najdroższy kredyt bankowy w Polsce.

Nic dziwnego, że po okresie absolutnego panowania Citi-banku (po prostu nie było wyboru) klienci zaczęli sięgać po oferty innych banków. Mają więc do wyboru kartę VISA Classic wydawaną przez WBK (58 zł rocznej opłaty, 33,42% rocznie, nie oprocentowany kredyt do 51 dni – je­śli spłacisz całe zadłużenie) i Millennium (90 zł, 30%).

Następna w kolejności jest karta VISA Electron BSK (30 zł) — jedyna w tym gronie – karta płaska, czyli podobnie jak popularne opisane wcześniej karty debetowe, funkcjonu­je tylko w środowisku elektronicznym (każda transakcja wy­maga autoryzacji). Jej wyjątkowość polega też na tym, że „przysługuje” tylko użytkownikom kont osobistych prowa­dzonych przez BSK. Poza tym użytkownik z góry decyduje, czy chce miesięcznie spłacać 3, 4 czy 5% zadłużenia.