VISA albo Maestro

VISA albo Maestro

Nasz przegląd rodzajów kart zaczynamy od kart debetowych. Dlaczego? Jest ich zdecydowanie najwięcej! Jeśli już zdecy­dowałeś się na otwarcie konta osobistego, to niemal na pew­no zostałeś wyposażony w kartę debetową. To już po prostu standard. Karta debetowa stała się bardzo wygodnym narzę­dziem do zarządzania pieniędzmi leżącym na Twoim koncie.

Otrzymanie tzw. zwykłej karty (czyli debetowej, czy naj­prostszej — bankomatowej) nie stanowi już problemu. Zazwy­czaj wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć konto osobiste w banku. Jeszcze niedawno, żeby to zrobić, trzeba było wy­kazać się stałymi dochodami (czyli w praktyce — przynieść za­świadczenie z pracy). Dziś nadal część banków tego wymaga, ale te, którym naprawdę zależy na zdobyciu klientów, odeszły od takich obostrzeń i żądają od ciebie tylko dowodu tożsamo­ści. Te najnowocześniejsze nawet nie żądają od Ciebie wypeł­niania jakichkolwiek wniosków, bo formularze są możliwie uproszczone i uzupełniane przez obsługujący Cię personel. Jeszcze prościej jest w modnych ostatnio bankach interneto­wych (takich jek mBank, Inteligo), gdzie otwar­cie konta nie wymaga ruszania się z domu.

Część banków da Ci pierwszą kartę od ręki, inne każą przyjść za 1—2 tygodnie, jeszcze inne przyślą kartę do domu. Po jej otrzymaniu będziesz mógł korzystać z karty przy zakupach czy do wypłaty gotówki z bankomatów.

Najczęściej w tym pierwszym etapie bank pozwoli Ci na operowanie tylko taką kwotą, jaka fizycznie leży na Twoim ra­chunku. Niektóre banki od razu dadzą Ci prawo do debetu (przekroczenia stanu salda), ale większość zechce Cię najpierw trochę poznać.

Dlaczego? Debet to tak naprawdę też rodzaj zaciąganego przez Ciebie kredytu (choć bardzo krótkoterminowego). Za­nim bank się na to zdecyduje, chce wiedzieć, czy będziesz w stanie go spłacić. W praktyce bank potrzebuje 2—3 miesię­cy, żeby poznać Twoje wpływy na rachunek oraz wysokość i tempo wydawania przez ciebie pieniędzy. Jeśli zasilasz (Ty lub Twój pracodawca) konto bardzo regularnie, po niedłu­gim czasie zaczniesz być traktowany lepiej niż na początku.

Niektóre banki umożliwiają Ci skrócenie tego okresu próby, jeśli przyniesiesz z pracy zaświadczenie o zarobkach lub historię rachunku z twojego banku.

VISA albo Maestro

Najpopularniejsze dziś karty debetowe online (czyli takie, które na bieżąco obciążają rachunek) pojawiły się w polskich bankach całkiem niedawno — później niż, przeznaczone dla znacznie bardziej zaawansowanych użytkowników, karty obcią­żeniowe czy kredytowe. Cała tajemnica kryje się tu w… zapóźnieniu technologicznym polskich banków. Po prostu jeszcze kil­ka lat temu żaden z nich nie miał na tyle zaawansowanego systemu informatycznego, by móc na bieżąco śledzić i księgo­wać transakcje kartami — nawet te przeprowadzane we wła­snych oddziałach. W przypadku „plastików” obciążeniowych czy kredytowych nie było takiej potrzeby — bo Twoje wydat­ki były i są sumowane tylko raz w miesiącu.

Z jakimi kartami debetowymi masz teraz do czynienia ? Mo­żesz być niemal pewien, że otrzymana przez Ciebie karta bę­dzie zupełnie płaska (bez wypukłych napisów) i że będzie no­sić w widocznym miejsc logo VISA Electron bądź Maestro (jeśli firmuje ją organizacja Europay) — takich kart wydano już w Polsce ponad 9 min — na 10 min kart wydanych ogółem. W mniejszości są zatem inne karty, w tym debetowe PolCard Bis czy też własne produkty niektórych banków.

Gdzie możesz używać płaskiej karty debetowej? Wszędzie tam, gdzie działają urządzenia elektroniczne, które są połączo­ne systemami banków (terminale POS, bankomaty). Nie da się ich użyć w sklepach, które są wyposażone w mechaniczne imprintery.

Karty debetowe mają także inne ograniczenia. Można nimi dokonywać płatności do wysokości środków własnych na kon­cie osobistym. Możliwości manewru zwiększają się tylko wtedy, jeśli bank zezwoli Ci na z góry okresowy debet, bądź jeśli zdecydujesz się na podpisanie umowy o tzw. kredyt od­nawialny do konta.

Jakby tego było mało, banki wprowadzają dodatkowe ograniczenia. Musisz się liczyć z tym, że bank narzuci Ci limit kwoty, którą możesz dziennie lub tygodniowo wydać w ramach transakcji bezgotówkowych (np. Maestro PBK Start — dziennie do 10 transakcji o łącznej wartości 3 tys. zł). No i na pewno otrzymasz limit wypłat gotówki z bankomatów. Zawsze ograni­czona będzie kwota, czasem też dzienna lub tygodniowa liczba wypłat. W Pekao SA lub BGZ dzienny limit wypłat na kartę Maestro ustalono na 700 zł, ale już w BSK taka sama karta po­zwoli Ci na znacznie więcej – do 5 tys. zł. Z kolei w PBK karta Maestro pozwoli Ci na trzy transakcje dziennie, ale łącznie nie przekraczające 900 zł. Podobnie w PKO BP SA, gdzie uży­wając karty VISA Electron napotkasz dzienny lub tygodniowy limit wypłat z bankomatu w wysokości 900 zł.

Warto, byś poznał te ograniczenia, zanim zdecydujesz się na otwarcie konta, by później uniknąć niemiłych niespodzianek.