Utrwalaj informacje o swojej firmie

Utrwalaj informacje o swojej firmie

Innym kluczowym czynnikiem w promocji Twojego bizne­su lub usługi – czy nawet organizacji nonprofitowej – jest opracowanie sloganów i określeń, które wzmocnią informację na temat marki. Jestem dobrze znana z powtarzania: ?To jest dobra rzecz”, ?Codziennie naucz się czegoś nowego” i ?Jeśli ja to potrafię zrobić, to ty też możesz”. W MSLO uważamy się za firmę kształceniową, głęboko zaangażowaną w poma­ganie ludziom w nauce wykonywania podstawowych, ale ważnych prac. Te frazy, które powtarzam regularnie, są sta­łym przypomnieniem dla moich pracowników, klientów i pra­sy, czym zajmuje się nasza firma.

Całkiem niedawno moja znajoma opisała, jak pomogła nonprofitowej klinice w Southwest przygotować informację o wiele bardziej efektywną niż dotąd, mającą na celu zgroma­dzenie funduszy. Placówka ta prowadzi działalność od ponad 30 lat i zatrudnia wielu wyjątkowych i wysoko wykwalifiko­wanych specjalistów. Wszyscy z dużym poświęceniem reali­zują misję kliniki, ale odkryli, że nie wyartykułowali społe­czeństwu zbyt dobrze jej zalet i ideałów. W rezultacie, choć liczba osób leczących się w klinice wzrosła znacznie, ilość do­nacji nie zwiększyła się.

Moja znajoma, specjalistka od komunikacji interpersonal­nej, zebrała najważniejsze osoby w klinice i dokonała przeglądu czynników dotyczących marki. Kim są ich klienci? Jakie insty­tucje konkurują z nimi o te same filantropijne pieniądze? Czym się różnią od innych, konkurencyjnych organizacji nonprofitowych? Jakiego rodzaju korzyści zapewniali pacjentom?

Wyjaśniła im, że mówienie o jakości opieki medycznej lub troskliwości personelu nie jest wystarczające, gdyż każ­da konkurencyjna klinika mówi to samo. Po długiej dysku­sji zebrani zdecydowali skoncentrować się na niezależności kliniki, umożliwiającej elastyczność w innowacji i adapto­waniu do zmieniających się potrzeb opieki medycznej. Zwrócili uwagę na kompleksowy charakter swojej działal­ności – od opieki nad kobietami w ciąży aż do opieki geria­trycznej – i na budowanie partnerstwa z pacjentami w dzie­dzinie profilaktyki i szybkiego dostępu do pomocy w kry­tycznej sytuacji. Te trzy idee: niezależność, całokształt opie­ki i partnerstwo z pacjentami mogą zostać łatwo zapamię­tane przez każdego, kto wypowiada się w imieniu kliniki. Co więcej, można je łatwo wesprzeć faktami i programami, jasno dowodzącymi, dlaczego klinika jest wyjątkową i cen­ną instytucją społeczną. To ćwiczenie opłaciło się. Klinika zebrała niemal połowę wielomilionowego budżetu założone­go na trzy lata.