Usytuuj swój wyrób lub usługę

Usytuuj swój wyrób lub usługę

Kiedy rozważasz, jakiego rodzaju wizerunek atrakcyjnie przedstawi Twoją firmę lub nowy wyrób, powinieneś wziąć pod uwagę, jak wyrób ten będzie pozycjonowany na rynku. To najwłaściwszy moment, żeby spojrzeć przez szerokokątny obiektyw. Dobrze przemyśl, co tak naprawdę chcesz osią­gnąć lub próbujesz sprzedać i dlaczego Twój wyrób lub usłu­gi są lepsze niż to, co już jest na rynku. Czy nastawiasz się na masowych odbiorców, czy też na elitarną niszę rynkową? Czy Twój produkt kupowany jest na podłożu emocji lub im­pulsu, tak jak upominki, smakołyki czy kosmetyki? Czy też jest to coś, o czym klienci będą chcieli mieć jakieś specjali­styczne informacje – jak w wypadku artykułów elektronicz­nych lub elektrycznych narzędzi?

Jeśli na przykład deklaracja celu Twojej firmy brzmi: ?Ma­my zamiar być światowym liderem na rynku akcesoriów, pro­dukować na zamówienie eleganckie futerały do iPoda i sprze­dawać je bezpośrednio klientom poprzez katalogi i Internet”, to Twoje promocyjne sytuowanie powinno zawierać coś wyróż­niającego. Na przykład: ?Jesteśmy jedyną firmą, która produ­kuje na zamówienie eleganckie skórzane futerały do iPodów, idealne dla lubiących klasyczny styl dojrzałych miłośników mu­zyki”. W takim wypadku Twoje pozycjonowanie produktu defi­niuje, czym się on wyróżnia (tylko Ty sprzedajesz skórzane fu­terały na zamówienie), podkreśla wartość Twojego wyrobu (projekt na zamówienie, wysoka jakość) i definiuje Twoich klientów (wytrawni, dorośli miłośnicy muzyki).

Takie ćwiczenie może doprowadzić Cię do właściwej na­zwy i znaku firmowego, a to z kolei wpłynie na styl opakowa­nia i materiałów promocyjnych, które musisz opracować. Jest wiele firm robiących akcesoria do iPoda. Większość oferowa­nych futerałów jest nastawiona na rynek młodzieżowy, wyko­nane są z wysokogatunkowych materiałów i mają konkuren­cyjnie ustalone ceny. Twój wyrób jest wyraźnie nastawiony na inny segment rynku – bardziej wybrednych odbiorców – i to powinno znaleźć odbicie w bardziej wyrafinowanym logo, na­zwie i stylu marketingowym. Na przykład Twoje materiały promocyjne nie powinny pokazywać nastolatka w workowa­tych dżinsach i bejsbolowym kaszkiecie, ale raczej stylowego mężczyznę lub kobietę jadących w pociągu i słuchających muzyki z iPoda, chronionego eleganckim, skórzanym futera­łem. Jednoznacznie pozycjonujesz swoje futerały jako przed­miot luksusu, a nawet modny dodatek.

Firma Target ilustruje interesujący przypadek twórczego przestawienia. Przez lata Target był zaledwie jednym z wielu masowych sklepów sprzedających wyroby, które można było znaleźć w wielu innych miejscach. Pewnego dnia dział mar­ketingowy wpadł na doskonały pomysł, aby zareklamować Target jako miejsce na czasie – ?fun store”, ?cool” sklep. Przez kilka lat promocje obiecywały dużo, dużo więcej, niż Target mógł zapewnić. Ale były kontynuowane i firma dopra­cowywała swój plan. Zamówiła u wysoko notowanego pro­jektanta, Todda Oldhama, zdefiniowanie stylu swoich towa­rów. Trochę to trwało, zanim sieć sklepów dotrzymała obiet­nic, ale promocyjne ryzyko opłaciło się i dzisiaj klienci Targetu są bardzo zadowoleni.