UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY ZAINTERESOWANI WSPÓŁ-PRACOWNICY SPOTKAJĄ SIĘ Z KANDYDATEM

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY ZAINTERESOWANI WSPÓŁ-PRACOWNICY SPOTKAJĄ SIĘ Z KANDYDATEM

Jest w biznesie takie powiedzenie, że niektórzy ludzie ra­dzą sobie bardzo dobrze, ale nie sprawdzili się albo w pracy zespołowej, albo jako dobrzy liderzy. To oznacza, że poświę­cają bardzo dużo czasu, aby usytuować się wokół swoich przełożonych, a znacznie mniej niż powinni, wykonując swo­je obowiązki, do tego stopnia, że lekceważą lub źle traktują własny personel. Jeśli postawisz jasno wymaganie, że każdy kandydat musi spotkać się z ludźmi, z którymi będzie praco­wał, to od początku będzie oczywiste, że nowa osoba wcho­dzi do zespołu, w którym liczą się wszystkie zdania i opinie. Kiedy Twoi pracownicy opisują kandydatowi pracę, mogą wychwycić pozytywne lub negatywne sygnały dotyczące jego osobowości, przygotowania lub intencji. Te obserwacje mogą być ważnymi elementami przy podejmowaniu decyzji o za­trudnieniu. Bądź otwarty i traktuj z szacunkiem sugestie Twojego zespołu. Nie zatrudniaj osoby, której nie znoszą, bo grupa może znaleźć sposób na udowodnienie Ci, że osoba ta nie daje sobie rady.

Oczywiście nie bez powodu większe firmy zatrudniają na stałe specjalistów do spraw kadr. Zatrudnianie i kierowanie ludźmi to sztuka i nauka same w sobie. Moje sugestie to tyl­ko kilka podstawowych zasad. Niestety, jak wiele elementar­nych kwestii często bywają przeoczone w bieganinie i gorącz­ce początkowych dni małej firmy.