Telefon czasem nie wystarczy

Telefon czasem nie wystarczy

Informując o utracie karty musisz przede wszystkim podać swo­je dane personalne oraz numer karty. Ponadto bank ma prawo zażądać wszelkich informacji o okolicznościach, w jakich straci­łeś kartę – gdzie to się stało, kiedy, w jaki sposób Cię okra­dziono etc. Kończąc rozmowę poproś o numer Twojego za­strzeżenia, a następnie zapisz godzinę, o której to zrobiłeś. Ta informacja może być przydatna, jeśli będziesz musiał reklamo­wać transakcje wykonane po zastrzeżeniu.

Czy rozmowa z urzędnikiem bankowym wystarczy, by karta została ostatecznie zablokowana i przestała funkcjonować (a bank zajął się produkcją nowej karty)? Niestety, nie za­wsze. Tylko niektórym bankom wystarcza bowiem Twój tele­fon. Inne przyjmują przez telefon tylko blokadę na pewien okres (np. 7 dni), po którym muszą otrzymać Twoje pisemne oświadczenie potwierdzające fakt utraty karty, przesłane np. faksem.

Są też banki, które uznają tylko zaświadczenie o utracie kar­ty wydane przez policję. Jeśli spędzasz wakacje poza krajem i nie masz pojęcia, gdzie szukać policjanta (nie mówiąc już o ewentualnych kłopotach językowych), możesz mieć trudności z uzyskaniem takiego dokumentu. Jeszcze raz więc apeluję — przeczytaj wcześniej regulamin, byś nie miał kolejnych przy­krych niespodzianek.

W regulaminie znajdziesz też ważną informację, że w przy­padku odnalezienia zgubionej lub skradzionej karty – takiej, którą już zastrzegłeś — absolutnie nie możesz jej używać. Masz obowiązek zwrócić ją np. do najbliższego oddziału Twojego banku.