SPRAWDŹ REFERENCJE

SPRAWDŹ REFERENCJE

Przykre, ale prawdziwe – trafiają się osoby w czasie rozmo­wy kwalifikacyjnej opowiadające niestworzone historie o swoich osiągnięciach i umiejętnościach, ale niekiedy niebędące w stanie podołać najbardziej podstawowym wymaganiom swego stano­wiska. Uważaj na nadmiar entuzjazmu i wymijające odpowie­dzi. Szukaj potwierdzenia etosu pracy, umiejętności oceny sytu­acji i wysokich standardów. Są rzeczy, które koniecznie mu­sisz prześledzić przy sprawdzeniu referencji kandydata. Spy­taj poprzednich pracodawców: Czy ta osoba jest odpowie­dzialna? Jaki rodzaj nastawienia i osobowość prezentuje w miejscu pracy? Jakie są jej słabe i mocne strony? Czy jej do­świadczenie zawodowe szło w parze z tym, co robiła na po­przednim stanowisku?

Ludzie niekiedy są w stanie daleko zajść, zanim ich praco­dawca odkryje, że przekoloryzowali albo wręcz sfabrykowali poziom swojego wykształcenia czy też doświadczenie zawo­dowe. Pamiętaj, że nawet sprawdzenie referencji nie daje prawdziwych gwarancji. Obecny poziom odpowiedzialności prawnej zniechęca niektórych pracodawców do wyrażania negatywnej lub krytycznej opinii na temat pracy byłych pra­cowników. Pomimo to można ogólnie wywnioskować, choćby z tonu i stylu odpowiedzi, jak dobry był ten pracownik. Zno­wu nawiążę do programu The Apprentice: Martha Stewart. Zaszokowało mnie zachowanie niektórych kandydatów w czasie mojej nieobecności. Spojrzenie na nich oderwanych od zadań, od stołu konferencyjnego, poza sceną, było dla mnie wystarczającym dowodem, że naprawdę nie nadawali się do pracy w naszym środowisku.