Sprawdź bankowe zabezpieczenia!

Sprawdź bankowe zabezpieczenia!

Trudniejsza sytuacja jest wówczas, gdy złodziej nawet nie pró­buje podejść z naszą kartą do bankomatu, tylko od razu chce nią zapłacić za zakupy (statystycznie takich przypadków jest niestety najwięcej). Jeśli tylko nie ma wielkiego antytalentu do podrabiania podpisu (jego wzór jest na odwrocie karty), to dość łatwo może mu się to udać.

Możesz się na to przygotować znacznie wcześniej. Po pierwsze już przy zakładaniu rachunku powinieneś sprawdzić, jak bank zabezpiecza Cię przed kłopotami. Podstawowe pyta­nia to:

  • Kiedy bank przejmuje odpowiedzialność za wydatki do­konane przy użyciu skradzionej lub zgubionej karty: natychmiast po powiadomieniu, na drugi dzień, po otrzymaniu pisemnego czy faksowego powiadomienia o utracie karty, a może jeszcze przed powiadomieniem — czy bank dzieli się z Tobą odpowie­dzialnością narzucając Ci tzw. udział własny?
  • Jaką drogą musisz zawiadomić bank o utracie karty (wy­starczy telefon, czy też musisz wysłać fax, a może konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z Policji)?
  • Czy bank w oferowanym Ci pakiecie bierze odpowie­dzialność za skutki wykorzystania Twojej karty bez Twojej wie­dzy, czy też musisz w tym celu wykupić dodatkowe ubezpie­czenie?