Skup uwagę i kreatywność na podstawowych rzeczach

Skup uwagę i kreatywność na podstawowych rzeczach

Pasja może być szaleństwem, które poniesie Cię w wielu kierunkach. Spróbuj okiełznać to dążenie do startu i rozwoju, spróbuj skupić się na celu. Ważne jest, aby Twój pomysł na interes był przemyślany w jasny i zdyscyplinowany sposób, uwzględniający dokładnie to, czego potrzebują klienci.

Gdy patrzę na moje doświadczenia jako przedsiębiorcy, przynajmniej dla mnie jest całkiem jasne, że wszystko, co kiedy­kolwiek zrobiłam, wywodziło się z dążenia do zaopatrzenia tak wielu osób, jak to tylko możliwe, w produkty i usługi, których one absolutnie potrzebowały. Było to stosunkowo łatwe zada­nie, ponieważ moja praca jest związana głównie z gospodar­stwem domowym. Uważam siebie samą za reprezentantkę mo­jej szerokiej i ciągle rosnącej rzeszy odbiorców, więc to zorien­towanie było bardziej zogniskowane i dokładniejsze, niż gdy­bym była wynalazczynią nowego urządzenia lub elektroniczne­go narzędzia. Utrzymanie i prowadzenie domu to tematy, któ­re zawsze mnie interesowały, i jestem w stanie określić, czego chcą i potrzebują moi klienci na podstawie moich własnych do­świadczeń – czy jest to apetyczny nowy przepis, funkcjonalne i pożyteczne narzędzie ogrodnicze, niezapomniany sposób uczczenia tradycyjnych świąt, czy też nowe podejście do urzą­dzenia przydomowego ogrodu.

Moja rada dla Ciebie jako przedsiębiorcy? Wejdź w skórę swojego klienta, przejdź się w niej po ulicy i zadaj sobie pyta­nie: ?czy w jego życiu jest miejsce na mój pomysł?”. Lub jak w moim wypadku, ?czy te kolory, które tak mi się podobają na próbkach, będą rzeczywiście dobrze wyglądały na tym do­mu?”. ?Czy czasopismo kieszonkowego rozmiaru z łatwymi do przyrządzenia przepisami, zatytułowane ?Everyday Food?, będzie użyteczne dla tej rodziny?”.

Thomas Edison, jeden z najbardziej płodnych wynalazców w dziejach, mógł wydawać się trochę ekscentryczny, majster­kując ustawicznie z niezwykłymi przedmiotami. Ale nawet on stwierdził: ?Nigdy nie pracowałem nad wynalazkiem, o którym nie myślałem w kategoriach pożytku, jaki może przynieść in­nym… Odkrywam, czego świat potrzebuje, i zaczynam praco­wać nad wynalazkiem”. No i spójrzmy, co zaoferował światu: żarówkę, gramofon, a nawet ulepszoną wersję telefonu Alek­sandra Grahama Bella.