SKĄD SIĘ BIORĄ WAHANIA CEN OBLIGACJI?

SKĄD SIĘ BIORĄ WAHANIA CEN OBLIGACJI?

Reasumując, ceny obligacji ulegają wahaniom ze względu na działanie następujących czynników:

  1. Zmiany w rynkowym poziomie ryzyka – im niższa jakość waloru, tym niższa jego cena i na odwrót;
  2. Czas w terminie do wykupu – im jest on dłuższy, tym większe wa­hania cen;
  3. Wielkość nominalnego i rynkowego oprocentowania obligacji – kiedy rynkowe stopy procentowe rosną i przewyższają nominalne oprocentowanie obligacji, jej cena obniży się, aby odzwierciedlić relację między stopami procentowymi i bieżącą stopą zwrotu z in­westycji. Gdy stopy procentowe spadają, cena obligacji wzrasta.