Rozważ użycie karty wirtualnej

Rozważ użycie karty wirtualnej

Na początku  PolCard wprowadził na polski ry­nek produkt zwany kartą wirtualną. Jako pierwszy poznański lnvest-Bank zaczął wyposażać swoich klientów w kartę debe­tową Eurocard/MasterCard, która służy specjalnie do takich transakcji, jak zakupy przez Internet, pocztę czy telefon.

Karta jest rzeczywiście wirtualna, tzn. nie istnieje fizycznie jako kolorowy kawałek plastiku. Jako jej użytkownik (ważna uwaga: użytkownikiem może to być tylko osoba, która ma już tradycyjne konto osobiste w lnvest-Banku) za 25 zł otrzymu­jesz kopertę, w której znajdują się numer karty, jej data ważno­ści i tzw. kod CVC2/CW2 (ten ostatni posłuży sklepom internetowym do dodatkowej weryfikacji Twojej osoby). Jeśli się upierasz, bank może Ci wydać kartę wirtualną w postaci plastikowej, ale pozbawionej paska magnetycznego i podpisu.

Taką kartą nie wypłacisz gotówki w bankomacie ani nie do- konasz zakupów w supermarkecie! Możesz natomiast i to cał­kiem bezpiecznie kupować artykuły prezentowane na stronach internetowych czy w katalogach wysyłkowych.

W stosunku do tej karty obowiązuje ta sama przestroga, która pojawiła się już wcześniej przy tradycyjnych kartach: na rachunku „podłączonym” do karty nie powinieneś trzymać większych kwot pieniędzy. Najlepiej utrzymuj saldo na minimal­nym poziomie dającym swobodę kupowania w Internecie.

Inne polskie banki, w tym WBK i mBank, zapowiedziały szybkie wprowadzenie podobnych kart wirtualnych do swojej oferty. Myślę, że powinieneś rozważyć takie rozwiązanie!