Rada dla praktycznych

Rada dla praktycznych

Niezależnie jaką polisą próbują Cię oczarować, wczytaj się w jej regulamin. Może się bowiem okazać, że ubezpieczenie dodawane do karty płatniczej oferuje Ci mniej niż zwykła po­lisa, kupowana w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego lub u agenta.

Warto zatem porównać warunki polisy „kartowej” z regula­minem polisy „zwykłej”. Nie daj się omamić tym, że polisa jest dodawana do karty za darmo. Bank na pewno wliczył cenę polisy do opłaty za wydanie lub użytkowanie karty płatniczej.

Jeszcze raz powtórzę: polisy dodawane do kart przydają się najbardziej tym osobom, które często podróżują za granicę. W kraju użyteczne są głównie polisy chroniące przed wadami kupionych przedmiotów, a przede wszystkim ubezpieczenie od transakcji wykonanych po kradzieży karty. Ale banków, które mają w ofercie to ostatnie ubezpieczenie jest u nas ciągle bar­dzo mało.