Punkty handlowe-akceptanci

Punkty handlowe-akceptanci

Punkt musi wiedzieć, że znajdzie się dość klientów, którzy użyją karty, by móc sfinansować inwestycję i ponoszone koszty. Sklep wnosi organizacji płatniczej opłatę od każdej transakcji, wynoszącą średnio 3%. Dodatkowo płaci – tym ra­zem na rzecz centrum rozliczeniowego – za dzierżawę termina­la POS.

Te stosunkowo wysokie opłaty powodują, że zwycięski po­chód kart przez polskie sklepy ma swoje ograniczenia. Ale i tak nie jest źle.