?Przygotuj wszystkie składniki”: zrób biznesplan

?Przygotuj wszystkie składniki": zrób biznesplan

Wiele przepisów w moich magazynach i książkach zaczy­na się od prostego stwierdzenia: ?przygotuj wszystkie skład­niki”. Znaczenie tego zdroworozsądkowego podejścia uzmy­słowiłam sobie, kiedy zaczęłam pracować nad przepisami z książki Julii Child Mastering the Art of French Cooking. Uświadomiłam sobie wówczas, że jeśli nie przeczytam prze­pisu dokładnie i najpierw nie przygotuję wszystkich składni­ków, rezultaty mogą być opłakane. Francuscy kucharze mają na to specjalne wyrażenie: mise en place, które oznacza, że zanim zaczniesz gotować, wszystkie składniki muszą być ze­brane i przygotowane do użycia. Nie chcesz przecież zaczy­nać czegoś i potem w środku pracy uświadomić sobie, że brakuje Ci niezbędnego składnika.

W interesach nie posługujesz się przepisem, zamiast niego musisz mieć dobrze sformułowany i przemyślany plan. Taki plan pomoże Ci zebrać informacje i opracować strategię po­trzebną do zorganizowania i budowania firmy. Jest wiele źró­deł, które mogą Ci pomóc przy opracowywaniu planu, z nie­którymi można skontaktować się elektronicznie, za pomocą komputera: Score.org (www.Score.org) to krajowy związek emerytowanych i pracujących profesjonalistów biznesu, któ­rzy na ochotnika udzielają porad małym firmom na każdym etapie ich rozwoju, mają także biura, w których można osobi­ście spotkać się z doradcą lub wziąć udział w warsztatach. Innym źródłem pomocy jest US Small Business Administra­tion (www.sba.gov), które oferuje ogólne informacje doty­czące uruchamiania firmy, finansowania i prowadzenia dzia­łalności handlowej. SBA Women’s Business Center (www. Onlinewbc.gov) udziela informacji na temat dotacji oraz ad­resów i telefonów lokalnych biur SBA.

Kiedy więc masz już za sobą działania wstępne, podziel się brudnopisem swego planu z innymi, którzy mogą pomóc Ci w jego udoskonaleniu: rodziną, przyjaciółmi, mentorami, biz­nesmenami, a także księgowymi i prawnikami.