Prywatna i służbowa

Prywatna i służbowa

Na takich plastikach znajdziesz wyraźny napis BUSINESS, a pod nazwiskiem użytkownika pojawi się nazwa zatrudniającej go firmy.

Oczywiście te karty funkcjonują na nieco innych zasadach od kart prywatnych. Choć zawsze są wystawiane na konkret­ną osobę (tylko ona może używać takiej karty), to zawsze obciążają rachunek firmy. Jest zatem sprawą samej firmy, na ja­kie i jak wysokie płatności służbowe zezwala ona swoim pra­cownikom.