Prawda i tylko prawda

Prawda i tylko prawda

No dobrze — możesz zapytać – ale co będzie, jeśli podam nie­prawdziwe informacje? Odradzam takie pomysły. Przede wszystkim musisz pamiętać o odpowiedzialności za podanie fałszywych danych (zawsze podpisujesz się pod oświadcze­niem, że zawierają one prawdę i tylko prawdę).

Musisz też wiedzieć, że banki mogą (bezpośrednio lub za pośrednictwem Związku Banków Polskich) porozumieć się w Twojej sprawie. Jeżeli podasz swój numer rachunku w in­nym banku, to bank, którego klientem chcesz zostać, może wystąpić o informacje na Twój temat. Inna sprawa, że w ten sposób droga rozpatrywania wniosku znacznie by się wydłu­żyła, więc jest to praktyka rzadko stosowana (zdecydowanie częściej ma to miejsce wobec firm starających się o większe kredyty).

Bankowcy liczą na pomoc ze strony Biura Informacji Kredy­towej (BIK) — spółki powołanej przez polskie banki, właśnie w celu sprawdzania i rejestrowania kredytobiorców. Ma ona wkrótce pomagać bankom w śledzeniu niesolidnych kredyto­biorców.

We wniosku niewątpliwie zapytają Cię, czy masz inne kar­ty kredytowe? Jeśli zależy Ci na karcie (a inaczej nie składał­byś wniosku) należy się przyznać!

Czy z faktu, że masz już kartę kredytową w innym banku, wynika, że kolejny bank obniży Ci limit nowej karty? Nieko­niecznie, może się okazać, że bank zechce Cię całkowicie „przejąć” i zachęcić wyższym niż u konkurencji limitem kredy­towym.

Na obniżenie przyznanego Ci limitu kredytowego może mieć raczej wpływ liczba osób pozostających na Twoim utrzy­maniu, wysokie płatności miesięczne (czynsz, spłaty kredytów itp.), wiek czy rodzaj wykonywanej pracy.