Potraktuj to osobiście

Potraktuj to osobiście

Kolejną sprawą wartą uwagi jest Twoje życie osobiste i to, czy reporterzy uznają je za intrygujące, świeże, czy też niekon­wencjonalne. Być może, tak jak w wypadku Ronna Langforda, historia Twojej decyzji o uruchomieniu biznesu zawiera nieod­parcie emocjonalny element. W jego wypadku wzmianka, że ojciec załamany po stracie córki znalazł sposób pomocy innym rodzinom, dodaje jego przedsięwzięciu wagi i wiarygodności. W wypadku Airborne informacja, że zostało wynalezione przez nauczyciela, ma wielką wartość społeczną i zostało to znako­micie wykorzystane przez firmę. Nasze społeczeństwo ma wie­le uznania dla nauczycieli (chociaż nie rozumiem, dlaczego nie wiąże się to z szacunkiem dla ich pracy), więc pojawienie się jakiegokolwiek produktu zweryfikowanego lub wynalezionego przez nauczyciela nadaje mu natychmiastową wiarygodność u odbiorców.

Wierzę, że każda faza mojej kariery jest intrygująca ze względu na to, co ją poprzedzało. Kiedy byłam maklerem giełdowym, ludzi interesowało to, że wcześniej pracowałam jako modelka. Gdy stałam się właścicielką firmy cateringowej i autorką książek, lokalne media uznały za bardzo interesują­cy fakt, że wcześniej pracowałam w firmie maklerskiej. Je­stem postrzegana jako osoba, która nie boi się ryzyka i no­wych wyzwań. Jest tak wielu ludzi, którzy marzą o zmianie swego życia – media wiedzą, że ludzie lubią opowieści o kimś, kto odważył się to zrobić.

Przemyśl, jakie wydarzenia z Twego życia będą korespon­dować z doświadczeniami innych ludzi. Czy przeżyłeś nie­dawno coś, co zmieniło Twoje życie – rozwód lub śmierć bli­skiej osoby. Coś, co przekonało Cię, że nie możesz dłużej zwlekać z realizacją swoich marzeń? Czy zostałeś ni stąd, ni zowąd zauroczony jakimś pomysłem – jak Joelle Hoverson robotami na drutach – tak, że nie mogłeś sobie wyobrazić ży­cia, robiąc coś innnego? Czy też po prostu zauważyłeś, że ry­nek nie zaspokaja jakiejś potrzeby i wiesz, że Ty możesz wy­pełnić tę lukę?

Jednym ze znanych i sprawdzonych sposobów na zwró­cenie uwagi mediów jest skupienie uwagi na sobie jako twa­rzy marki. Mechanizm ten sprawdził się świetnie w wypad­ku Ralpha Laurena, Donny Karan, Seana ?Diddy” Combsa, Oprah Winfrey, by wymienić tylko kilka osób, a także i w moim. Stanie się obliczem swojej własnej marki jest bar­dzo efektywnym sposobem łączenia się ze swoimi klientami. Przyjazna, atrakcyjna twarz związana z marką jest silnym narzędziem sprzedaży. Choć niekiedy, wręcz przeciwnie, może stać się rodzajem antyreklamy.

Negatywną stroną osobistego firmowania marki jest po­wiązanie z nią na całe życie. Jeśli zdarzy się coś niespodzie­wanego, jak poważna choroba, śmierć czy choćby długi, wy­niszczający proces sądowy, może to mieć ogromny wpływ na Twój biznes.