Poszerz swoje pole widzenia

Poszerz swoje pole widzenia

Powszechnym błędem wśród przedsiębiorców jest poważ­ne niedoszacowanie kosztów rozpoczęcia biznesu. Często skupiają się na szerokim obrazie kosztów, takich jak wynaję­cie lokalu lub samochodu, ale niemal zawsze zaniedbują takie sprawy, jak rodzaj inwestycji potrzebnych do reklamy i stwo­rzenia zapotrzebowania na ich produkt.

Kiedy Sara Foster, moja mądra i utalentowana była szefowa cateringu, przygotowywała się do otwarcia swojego pierwsze­go stoiska Foster’s Market w Durham, w Północnej Karolinie, zadała sobie dużo trudu, aby przygotować szczegółowy plan. Sara – o czym już wspominałam – wykazała także dużo prze­zorności, zatrudniając do analizy rynku demografa. W ramach swojego planu uwzględniła wszystkie wydatki, włącznie z co­miesięczną opłatą za telefon. Znalazła najlepszą polisę ubezpie­czeniową i wzięła pod uwagę także ten koszt. Zaniepokoiło ją jednak odkrycie, że pozwolenia na działalność handlową i lo­kalne przepisy dotyczące żywności i jej sprzedaży różnią się za­sadniczo w różnych miejscach, nawet pomiędzy miastami i miasteczkami w obrębie tego samego stanu. Dla kogoś, kto ma zamiar wypiekać autentyczne nowojorskie kruche ciastka lub przygotować partie aromatycznej galarety z siedmioma ro­dzajami papryki, studiowanie stref lokalowych może okazać się bardzo uciążliwym szczegółem do uwzględnienia.

Sara była jednak wystarczająco zapobiegliwa, aby zapo­znać się z przepisami, więc uniknęła zaskakujących i kosz­townych niespodzianek po drodze. To, czego tak naprawdę chciała, to wytwarzać najlepszą żywność, aby zapewnić swo­im klientom długoletnią satysfakcję. Udało jej się to i nadal spełnia ich oczekiwania!

Staranne przygotowania Sary przypominają mi o jeszcze jednej ważnej rzeczy – uwzględnianiu ryzyka. Wielu przed­siębiorców jest tak pochłoniętych swoim pomysłem na inte­res, że nie biorą pod uwagę potencjalnego ryzyka, jakie może się pojawić w trakcie realizacji ich marzeń. Nie myślą również o  tym, co zrobią, kiedy ryzyko się pojawi. Nie można myśleć obsesyjnie o tym, co może się nie udać. Ale nie można też pominąć analizy ryzyka i zagrożenia konkurencją, czynników ekonomicznych, klęsk przyrodniczych, a nawet błędów i po­myłek, które są nieuniknione w biznesie. Jeśli zaczynasz inte­resy w branży luksusowych towarów, załamanie ekonomiczne jest dla Ciebie poważnym ryzykiem. Jeśli zamierzasz obsługi­wać turystów, wynajmując łodzie lub rowery – jedno niezwy­kle zimne lato lub deszczowa pogoda mogą przyczynić się do bankructwa.