Polscy pionierzy

Polscy pionierzy

Spójrzmy na przykłady kilku kart co-branded, z którymi możesz mieć do czynienia.

VISA Classic Idea Profit WBK pojawiła się na rynku w wyniku współdziałania Wielkopolskiego Banku Kredytowe­go i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel, a dokładniej prowadzonego przez nią programu lojalnościowego Profit.

W ramach tego programu najpierw wydawano trzy rodzaje zwykłych (niebankowych) kart plastikowych, które — po po­daniu ich numeru – otwierały drogę do tańszych zakupów, np. akcesoriów komórkowych czy artykułów obszernego katalogu.

Kiedy WBK wprowadził wspólnie z Ideą kartę kredytową (występują w odmianach: Yellow, Silver i Gold), zapropono­wał ją w pierwszej kolejności klientom korzystającym z progra­mu Profit, w drugiej dopiero tym klientom Idei, którzy jeszcze do Profitu nie należeli. W każdym razie, jest to produkt wy­łącznie dla posiadaczy komórek Idei Centertel.