Podróż rozpoczyna się od lustra

Podróż rozpoczyna się od lustra

Jeśli chcesz wstąpić na ścieżkę odkrywania w sobie pasji przedsiębiorcy, musisz najpierw przeanalizować swoje zainte­resowania, zalety, słabości i chęci. Musisz ostrożnie rozważyć, ile wysiłku chcesz włożyć w pracę, a później musisz bardzo so­lidnie zbadać dziedzinę, w której masz zamiar pracować.

DAN HINKLEY KWIATY – PASJA OGRODNIKA

Mój przyjaciel od wielu lat – nadzwyczajny przedsiębiorca i hodowca roślin – Dan Hinkley jako dziecko miał zwyczaj ob­serwowania swojego ojca, który dniami i nocami pracował we

własnej aptece w Midwest. Pamięta, że nie lubił tego, iż ojciec tak dużo czasu spędza w pracy. Kiedy dorósł, uzmysłowił so­bie, że on także ma pomysł na biznes, który go interesuje: otwarcie własnej szkółki roślin, a także badanie i uprawę ro­ślinności egzotycznej.

Dan, podobnie jak ja, jest przedsiębiorcą oszczędnym i cierpliwym; nie miał zamiaru zaciągać długów. Wystartował więc ze swoim interesem powoli, ciesząc się, że w początko­wych latach, dzięki ulgom podatkowym, mała szkółka po­zwoliła mu na pokrycie kosztów podróży podjętych w celu znalezienia nieznanych roślin. Jeśli znasz rozchwytaną książ­kę Susan Orlean The Orchid Thiefi pomnożysz przygody jej bohatera przez 50, łatwo zrozumiesz, jak ekscytujące były przygody Dana, kiedy wspinał się po górach, przedzierał przez lasy i równiny świata w poszukiwaniu nieznanych, nie- odkrytych, unikatowych i nieskatalogowanych egzotycznych roślin.

Ekskluzywna szkółka Dana i eksperymentalny ogród Heronswood Nursery w pobliżu Seattle wraz z rozwojem zaso­bów i renomy stawały się coraz bardziej popularne wśród znawców. Dan rozpoczął udzielanie prelecji w szkołach dla kół zainteresowań, występował też w telewizji w programach podobnych do mojego i pisał książki. Wkrótce poświęcał swojej pracy tak samo dużo czasu jak jego ojciec, ale jak większość szczęśliwych przedsiębiorców przyznał, że nie chciałby robić niczego innego.

Dzisiaj Heronswood jest znaną i szanowaną firmą ogrod­niczą. Dan kieruje nią nadal, pomimo że kilka lat temu kupi­ła ją duża firma nasiennicza Burpee. Do dziś ta praca fascy­nuje go w takim samym stopniu. ?Nie da się udać namiętno­ści; albo ją czujesz, albo nie. Jeśli coś Cię pasjonuje, zajmij

się tym”. Dan odkrył setki uprzednio nieznanych gatunków roślin, kwiatów i krzewów. Wyprzedził innych w popularyzo­waniu ich. Będąc dobrym biznesmenem, wykorzystał techno­logię nie tylko po to, aby budować swoją reputację, lecz tak­że aby rozszerzyć bazę klientów. Odwiedzając stronę inter­netową Heronswood, można przeczytać niezwykłe opisy i objaśnienia dotyczące różnych roślin.

?Asplenium scolopendrium… Wytrzymały, wiecznie zie­lony gatunek znany jako Hart’s Tongue Fern. Ta odmiana charakteryzuje się drżącym, frędzlowatym brzegiem liścia, tworzącym falistą rozetę. Znakomicie nadaje się do pokrywa­nia gruntu także w zacienionych miejscach. Jest bardzo wy­trzymała na suszę, i jeśli się przyjmie, szybko się rozrasta. Przyniosła mi tyle samo radości, kiedy uprawiałem ją w za­drzewionych terenach w Anglii, jak i w górzystych rejonach północnej Japonii”.