Po co te wszystkie przyciski?

Po co te wszystkie przyciski?

Centralne miejsce w każdym bankomacie zajmuje ekran (po­dobny do monitora komputerowego), któremu po lewej i pra­wej stronie towarzyszy 6—8 klawiszy. Obok ekranu (lub poni­żej) znajdziemy typową klawiaturę z cyframi od 0 do 9 i kilkoma klawiszami specjalnymi.

Bankomaty różnią się między sobą wyglądem monitora, je­go kolorystyką i zawartością podawanych informacji. Niektóre od razu zapraszają do wykonania operacji, inne najpierw każą oglądać reklamy.

Standardowy bankomat spyta Cię o język, w którym chcesz się z nim porozumiewać. Wyboru — zarówno przy tym pytaniu jak i następnych — dokonujesz naciskając klawisz najbliższy jed­nej z opcji wyświetlonych na ekranie.

Następne pytanie bankomatu zwykle dotyczy Twojego nu­meru PIN (z ang. Personal Identification Number). To najważ­niejszy element rozmowy z bankomatem, bo na podstawie PIN-u urządzenie (a właściwie wszechwładny komputer) de­cyduje, czy da Ci szansę na wypłacenie gotówki.

Bankomat może (choć niektóre tego nie robią) poprosić Cię, byś po wprowadzeniu PIN -u zaakceptował go naciskając klawisz Enter (oznaczony zwykle kolorem zielonym).

Następne pytanie dotyczy rodzaju rachunku, z którego chcesz pobrać gotówkę. Tu wiele zależy od tego, czy banko­mat należy do banku, który prowadzi Twój rachunek, czy też jest obcy. Jeśli to pierwsze, wiesz co robić (wybierasz rodzaj prowadzonego dla Ciebie rachunku). Jeśli to drugie – musisz strzelać. Zwykle wypłatę z karty kredytowej uzyskasz pod ha­słem Rachunek Kredytowy, a wypłatę z karty debetowej — pod hasłem Rachunek Bieżący.

 

Mojej żonie zdarzyło się, że przez cały dzień bezskutecznie wędrowała od bankomatu do bankomatu, a wszędzie popeł­niała ten sam błąd: próbowała na kartę kredytową wypłacić pieniądze z rachunku bieżącego. Warto więc zastanowić się, co może się nie zgadzać w podawanych przez Ciebie informacjach.

Jeśli wszystkie dostarczone przez Ciebie dane odpowiada­ją prawdzie (bankomat sprawdza je łącząc się w ciągu kilku se­kund z komputerami w centrum rozliczeniowym i Twoim ban­ku), możesz wybrać kwotę oczekiwanej wypłaty.

Jakie są jej ograniczenia? Najwięcej zależy tu od rodzaju posiadanej karty. Liczy się przede wszystkim:

  • czy możesz wykorzystać tylko tyle pieniędzy, ile masz na koncie,
  • a może masz prawo do debetu (przekroczenia stanu konta),
  • może też używasz karty kredytowej i bank daje Ci pra­wo zadłużania się,
  • czy bank ograniczył liczbę lub wartość wypłat, których możesz dokonać w ciągu jednego dnia (tygodnia)?

Co się stanie, jeśli będziesz chciał zbyt wiele?

Warto wcześniej wiedzieć, ile możesz wypłacić, a co naj­ważniejsze — ile masz na koncie. W przeciwnym razie możesz zostać niemile zaskoczony krótkim, ale stanowczym komunika­tem: Żądana kwota przekracza saldo rachunku.

 

Inne ograniczenie wypłacanej kwoty wiąże się z technicz­nym rozwiązaniem bankomatu. To urządzenie jest wprawdzie dość skomplikowane, ale nadal jest to tylko inteligentna szafa z banknotami. Ktoś musi tę gotówkę „załadować”: przywieźć i rozłożyć w odpowiednich szufladkach. Jeśli urządzenie stoi w ruchliwym miejscu, a w dodatku jest weekend lub okres świąteczny, nie zawsze ładowanie bankomatu nadąża za jego rozładowywaniem. Zdarza się więc, że bankomat albo nie ma już w ogóle gotówki, albo zostały mu tylko niektóre nomina­ły banknotów. W tak ruchliwe dni jak soboty i niedziele, banknoty o najmniejszy nominałach (10 i 20 zł) znikają z bankomatów bardzo szybko.

Może się więc zdarzyć, że przychodząc po 10 zł, będziesz musiał się zgodzić na otrzymanie co najmniej 50 zł. Może Cię to spotkać zwłaszcza w bankomatach Euronetu, które tradycyj­nie są wyposażane w banknoty o nominałach 50 i 100 zł. Kłopot zacznie się wówczas, gdy na koncie masz np. 48 zł, bo wtedy próba podjęcia jakiejkolwiek gotówki zakończy się fiaskiem.

Możesz mieć też kłopot innego rodzaju — wtedy, gdy chcesz wypłacić zbyt dużo. Szczelina, przez którą wysuwa się gotówka jest wystarczająco szeroka, by zmieściło się w niej około 30 banknotów. Jeśli więc koniecznie chcesz wypłacić więcej niż 3 tys. zł (najczęściej bankomaty „oferują” banknoty 100-złotowe), musisz co najmniej raz powtórzyć wszystkie czynności przy bankomacie. Nie mówię o najczarniejszym — ale spotykanym często scenariuszu — gdy potrzebujesz większej go­tówki, a bankomat dysponuje tylko 10-złotówkami…