OGÓLNE WIADOMOŚCI

OGÓLNE WIADOMOŚCI

Dla wielu ludzi przeglądanie serwisów finansowych w gazetach w niczym nie przypomina czytania ulubionej powieści. Mnóstwo tu zawikłanych współzależności pomiędzy skutkami wydarzeń gospodar­czych a cenami obligacji, wiele pojęć, na przykład CPI, M-l, M-2 lub Barron’s Confidence Index, które brzmią raczej jak hasła umożliwiające wejście do tajemnego bractwa.

Ogromne wahania stóp procentowych w latach osiemdziesiątych zmieniły charakter inwestowania w obligacje z biernego kupowania i trzymania ich w bardziej błyskotliwe, krótkoterminowe operacje, które przynoszą duże zyski kapitałowe (niestety, także i straty).

Jeżeli zatem stopy procentowe i poziom ryzyka kształtują się pod wpływem czynników ekonomicznych, to zrozumienie związków między gospodarką a rynkiem obligacji staje się rzeczą bardzo ważną. Opanowanie tej wiedzy może okazać się po­mocne przy podejmowaniu decyzji na rynkach kredytowych (lub rynkach obligacji).