Odwołuj się do potrzeb i upodobań Swoich klientów

Odwołuj się do potrzeb i upodobań Swoich klientów

Ogłoszenia reklamowe są bardzo skutecznym i podstawo­wym środkiem udanej promocji większości produktów. Po­nieważ jednak jest to kosztowne, bardzo ważna jest analiza ich rodzajów i efektywności.

Musisz zdecydować, jaki rodzaj ogłoszenia najlepiej przeka­że wiadomość tym, do których chcesz dotrzeć. Jeśli na przy­kład sprzedajesz narzędzia albo sprzęt elektroniczny, Twoje reklamy powinny podkreślać pożytki i istotne specyfikacje wy­robów. Jeśli chcesz przyciągnąć klientów do Twojej nowej pie­karni, możesz wykupić reklamy na autobusach. Na widok Twoich wypieków ślinka będzie ciekła głodnym przechodniom.

Raz jeszcze powtórzę, zarówno oryginalność, jak i zdro­wy rozsądek są jednakowo ważne. Cyndi Stivers, dyrektor w MSLO, podzieliła się ze mną pięknym opowiadaniem o tym, jak ona i jej zespół promowali nowe czasopismo ?Ti­me Out New York”, mając do dyspozycji bardzo ograniczo­ny budżet na reklamy. W czasie przechadzek w okolicach Astor Place, skrzyżowania w East Village, pracownicy Cynthii zauważyli, że Public Theatre miał ślepą ścianę skierowa­ną na ruchliwe skrzyżowanie i wpadli na pomysł. ?Time Out” zaoferował teatrowi namalowanie na tej ścianie duże­go anonsu o nowym przedstawieniu, zawierającego jedno­cześnie referencje czasopisma i jego znak firmowy. Dosko­nały pomysł. Za kilkaset dolarów ?Time Out” reklamował się codziennie przed tysiącami osób, dzięki temu, że udało im się przekonać zespół z Broadwayu, aby podzielili się tą ce­glaną ?tablicą” dla wzajemnych korzyści. W innej pomysło­wej i oryginalnej promocji ?Time Out” wydrukował swoje logo i hasła reklamowe na papierowych kubkach do kawy. Zostały one rozprowadzone wśród sprzedawców kawy w dzielnicach, gdzie usytuowane są główne firmy sprzeda­jące reklamy. Przez kilka tygodni przy minimalnym wydatku dla czasopisma nazwa ?Time Out” była dosłownie pod no­sem klientów kupujących ogłoszenia.

Myślę, że większość naprawdę dobrych reklam pobudza do działania: zmusza do myślenia, zachęca do spróbowania, do wyruszenia po sprawunki i do zakupu. Niektóre z najlep­szych kampanii zawierają więcej niż jeden z tych elementów. Tak też było na początku naszej kampanii reklamowej dla Martha Stewart Everyday w Kmart.

Reklamy miały zilustrować rozmach naszego przedsię­wzięcia. Przedstawiały mnie jako kierowcę ogromnej 18-kołowej ciężarówki dostawczej Kmartu, suszyłam też luksusowe prześcieradła na szczytach złotoczerwonych skał w Sedonie, w stanie Arizona, a nawet układałam prześcieradła w długie, falujące ogrodzenia w stylu artystycznych projektów Christo. Zaskakujące i często zabawne sytuacje zwróciły oczywiście uwagę widzów telewizyjnych – a bezdyskusyjna jakość i war­tość prezentowanych wyrobów zachęciła ludzi do zakupów.