Nie żałuj czasu na ocenę sytuacji

Nie żałuj czasu na ocenę sytuacji

Kiedy stajesz w obliczu trudnego problemu, nie zapomnij o przysłowiowych przyborach z rozdziału 3.: teleskopie, obiektywie szerokokątnym i mikroskopie. Posługując się mi­kroskopem, sprawdź z bliska, co właściwie się zdarzyło. Kie­dy przyjrzysz się szczegółom, możesz dojść do wniosku, że problem jest znacznie mniejszy i nie tak bardzo skompliko­wany. Przede wszystkim oceń bardzo dokładnie, co się stało i czy sytuacja wymaga natychmiastowej akcji.

Popatrzmy na taki scenariusz: jesteś kwiaciarzem i poja­wiasz się w sklepie o 6.15 rano z furgonetką pełną świeżych kwiatów, które właśnie odebrałeś od hurtownika. Tej soboty masz zamówione dwa tuziny bukietów – kompozycje do udekorowania stołów, które muszą być dostarczone na przy­jęcie weselne przed 4 po południu. Twoja najlepsza kwia­ciarka miała otworzyć sklep o 6 rano i być gotowa do pra­cy. Dziwi Cię, że kwiaciarnia jest jeszcze zamknięta. Po otwarciu sklepu odbierasz wiadomość z automatycznej se­kretarki – mąż Twojej pracownicy powiadamia, że ona nie przyjdzie dziś do pracy, bo złamała nadgarstek i jest w szpi­talu. Jesteś w trudnej sytuacji. W sklepie miało pracować tyl­ko was dwoje. Twoja pracownica dałaby radę przygotować wiązanki i obsługiwać nielicznych rano klientów. Masz na­tychmiast dwa problemy: absencję dobrej pracownicy, która cierpi z powodu wypadku, i zamówienie na dwa tuziny bu­kietów. Powinieneś zadzwonić do niej z życzeniami powro­tu do zdrowia. To jest ważne! Ale musisz też rozstrzygnąć, co robić. Możesz zamknąć sklep i sam wykonać tę pracę, możesz zadzwonić do innego pracownika, prosząc o zastęp­stwo, możesz zadzwonić do innego kwiaciarza i podzielić pracę między niego a siebie albo podnająć go do jej wykona­nia. Ostatecznie możesz zawiadomić klienta, że nie będziesz mógł wykonać zamówienia – co jest moim zdaniem złym rozwiązaniem.

Złap obiektyw szerokokątny. Przyjrzyj się konsekwencjom każdego wyboru. Jeśli zdecydujesz się na ochronę reputacji i zakontraktujesz to zamówienie, jakie skutki będzie miała utrata zysków? Czy aby nie rozczarować panny młodej, mo­żesz sobie pozwolić na utratę dziennego utargu? Jakie zna­czenie ma to zamówienie? Jak ważny jest Twój dzienny utarg w sklepie?

Następnie spójrz przez teleskop. Jakie mogą być długoter­minowe następstwa wyboru, którego musisz dokonać, aby rozwiązać problem? Czy powinieneś chronić swoją reputację za wszelką cenę? Czy może warto stworzyć z innym kwiaciarzem dodatkową więź, która w przyszłości może stać się cen­nym partnerstwem?