Nagrody i satysfakcja

Nagrody i satysfakcja

Bardzo długa jest lista nagród otrzymanych przez Martha Stewart Living Omnimedia w uznaniu naszej pracy. Musimy pochwalić się najbardziej prestiżowymi w naszej dziedzinie: National Magazine Award i Emmy Award. Jesteśmy z nich bar­dzo dumni. Z takim uznaniem moglibyśmy właściwie spocząć na laurach, ale wiemy, że nagrody to tylko symbole. Codzien­nie otrzymujemy pozytywne komentarze od klientów zadowolo­nych z zakupu naszych wyrobów. To jest najlepsza nagroda i najważniejsza forma uznania, jaką można otrzymać.

Dzisiejszy świat jest zarzucony przedmiotami niskiego ga­tunku – niepotrzebnymi, a wręcz bezużytecznymi. To bardzo szkodzi środowisku i przyczynia się do pomniejszenia zaso­bów naturalnych. Ale to także wstyd, ponieważ ludzie, którzy zakupili te wyroby, zapłacili za produkt pośledniej jakości. Celem Twojego biznesu powinno być nauczenie się wszyst­kiego, co tylko możliwe, na temat każdego czynnika, który wpływa na jakość Twoich wyrobów i usług. Jednocześnie mu­sisz w miejscu pracy stworzyć atmosferę sprzyjającą kultywo­waniu jakości na każdym etapie i z nieustającym zapałem.