Na co zwracać uwagę?

Na co zwracać uwagę?

Musisz się przyzwyczaić, że w polisach ubezpieczeniowych liczy się każde słowo. Ubezpieczyciele robią bowiem wszyst­ko, abyś miał poczucie bezpieczeństwa, a im nie groziły wy­płaty zbyt dużych odszkodowań.

Dlatego, decydując się na wystąpienie z wnioskiem o wyda­nie karty z ubezpieczeniem NNW, musisz koniecznie zapoznać się z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia. Przy ubezpie­czeniu tego typu szczególnie ważna jest suma ubezpieczenio­wa, czyli kwota, od której wyliczone zostanie ewentualne od­szkodowanie (dla większości kart suma ta dla ubezpieczenia NNW wynosi od 100 tys. do 200 tys. dolarów) oraz kata­log sytuacji, po których odszkodowanie nie zostanie wypłaco­ne. Pamiętaj, że nie masz na co liczyć, jeśli Twój wypadek był efektem np. wyczynowego uprawiania tzw. niebezpiecznych dyscyplin sportowych (od boksu przez jeździectwo po kajakar­stwo wysokogórskie), działań wojennych czy udziału w bójce (chyba, że udowodnisz, że musiałeś się bronić).

 

Najczęściej jest tak, że ubezpieczenie od następstw nie­szczęśliwych wypadków obejmuje tylko podróże organizowane przez tzw. zawodowego przewoźnika (linie lotnicze, autokaro­we, promowe etc.). Jeśli zaś podróżujesz własnym pojazdem, to ubezpieczenie działa wyłącznie w hotelu, motelu czy schro­nisku, w którym pobyt został opłacony kartą. Bardzo często okres pobytu obejmuje czas od chwili zameldowania do 12 godzin po wymeldowaniu.

Zwróć też uwagę na to, kogo obejmuje polisa. Ubezpie­czeniem bywają objęci także bliscy, podróżujący razem z użyt­kownikiem karty. Najczęściej jest to od jednej do trzech towarzyszących Ci osób – oczywiście pod warunkiem, że także ich podróż została opłacona Twoją kartą.

Nade wszystko pamiętaj o tym, że masz szansę na wypłatę odszkodowania tylko wówczas, kiedy za podróż czy usługi le­karskie płaciłeś przy użyciu karty. Jeśli zatem jesteś zmuszony, by za granicą odwiedzić lekarza, upewnij się, że jego gabinet akceptuje płatności kartą.