Kilka słów na temat promocji internetowej

Kilka słów na temat promocji internetowej

W niezwykle krótkim czasie Internet urósł do rangi cenne­go środka promocji dla biznesu każdej wielkości. Można za­projektować wyspecjalizowane reklamy, które pojawią się w wyszukiwarkach. Oczywiście można stworzyć bardzo ory­ginalne w wyglądzie i zawartości własne strony internetowe, aby zainteresować, zabawić i przyciągnąć klientów do swoich wyrobów.

Posiadanie strony internetowej sprawia, że nauka jako ele­ment Twojego biznesu staje się łatwiejsza i tańsza. Na tej stronie możesz zaoferować bardzo pogłębioną informację, która byłaby kosztowna i trudna do przekazania odbiorcom w jakikolwiek inny sposób. Na mojej stronie – zamieściliśmy na przykład wyszukiwarkę przepi­sów. To jest znacznie efektywniejsze i tańsze niż wysyłanie przepisów pocztą. Dzięki stronie internetowej co miesiąc dzielimy się tysiącami przepisów, ale w dalszym ciągu oferu­jemy możliwość wysyłki przepisu pocztą, jeśli to jest najlep­szy sposób dotarcia do naszego klienta.

Możesz także stworzyć niedrogie, żartobliwe promocje, takie na przykład jak krótkie, komiczne wideo internetowe, które przygotowaliśmy, aby promować mój nowy program te­lewizyjny. Zestawiliśmy kilka moich bardziej znanych zajęć, takich jak przygotowywanie eleganckiego dania czy też tortu ślubnego, na przemian z kilkoma zabawnymi i niezapomnia­nymi wpadkami, zarejestrowanymi na taśmie podczas kręce­nia moich programów telewizyjnych. Na przykład kiedy w trakcie przyjęcia wielkanocnego krowa pociągnęła mnie na ziemię czy też kiedy dmuchałam szkło w Chihuly Glass Blowing Studio i ogromna bańka ześlizgnęła mi się i roztrzaska­ła na milion kawałków. Przedstawianie mnie w takim świetle stanowi zabawny i zaskakujący sposób promowania nowego programu na żywo, gdzie z całą pewnością zdarzą się nie­przewidziane rzeczy. Będziemy tylko musieli zachować po­czucie humoru w razie wpadek i pomyłek.

Nawet jeśli jesteś najbardziej technofobiczną osobą, zaj­mującą się małym i dochodowym biznesem, nie możesz sobie pozwolić na ignorowanie tego, co Internet może dać Twojej firmie.