Karty niezależne i samorządne

Karty niezależne i samorządne

Jak już wiesz, karty debetowe są po prostu podwiązane do konta osobistego. Bywają jednak wyjątki – karty, dla których prowadzone są specjalne rachunki. Przykładem np. karty VISA

 

Classic w Pekao SA. Są to właściwie dwie karty – jedna do transakcji złotówkowych, druga do walut obcych, których wy­danie wiąże się z otwarciem nowych rachunków (odpowiednio — złotówkowego i dolarowego) i wpłaceniem na nie przynaj­mniej właściwie minimalnych kwot. Możesz następnie używać tych kart do transakcji w Polsce (karta złotówkowa) i za grani­cą (karta dolarowa) — ale tylko do wysokości środków, które leżą na rachunkach.

Czy to wygodne? — niespecjalnie. Masz dwie karty i dwa różne PIN-y, czyli ryzyko ewentualnych kłopotów związanych z utratą karty lub pomyleniem PIN-ów jest znacznie większe. Ale jeśli ktoś chce wyraźnie rozdzielić swoje wydatki za grani­cą (np. w czasie urlopu) od tych krajowych, to proszę bardzo! Poza tym dolarowa karta VISA Classic może być przydatna, jeśli chcesz kupować w zagranicznym sklepie internetowym. Płacisz od razu w dolarach (unikasz przeliczeń walutowych, na których zawsze się traci), a poza tym ryzykujesz tylko pieniędz­mi, które masz na rachunku (w przypadku kart obciążeniowych czy kredytowych konsekwencje kradzieży internetowej mogą być znacznie groźniejsze).