Karty międzynarodowe

Karty międzynarodowe

Organizacja VISA International

VISA Electron — karta płaska, najczęściej powiązana z kontem osobistym, ale miewa też formę karty kredytowej (np. VISA Electron w Banku Śląskim). Jej użycie wiąże się coraz częściej z obowiązkiem podawania kodu PIN (musisz wystukiwać kod na mini klawiaturze PIN-Pad podanej ci przez sprzedawcę).

VISA Classic – karta wypukła, może mieć postać karty de­betowej, obciążeniowej i kredytowej (zależy to od banku wy­stawcy) .

VISA Classic Gold, VISA Classic Platinum — odmiany karty VISA Classic proponowane przez banki lepszym i naj­lepszym klientom.

Organizacje Europay International i MasterCard:

Maestro — karta płaska, funkcjonująca w formie debetowej. Jeśli jej używasz masz największe szanse zetknięcia się w skle­pach z PIN-Padami.

Cirrus — karta wypukła, ale za to wyłącznie bankomatowa (spotkasz ją głównie w ofercie Citibanku).

EuroCard/MasterCard — karta wypukła, która może funk­cjonować jako debetowa, obciążeniowa lub kredytowa.

EuroCard/MasterCard Gold — odmiana dla zamożniejszych klientów.

American Express

Kilka rodzajów prestiżowych kart obciążeniowych i kredyto­wych jest wydawanych już od kilku lat głównie menadżerom dużych firm obsługiwanych przez polskie banki. W obrocie można spotkać następujące AmEx-y: zielony, zloty, platynowy, corporate i Optima.

Od roku karty kredytowe AmEx popularyzuje w Polsce bank Millennium z grupy BIG Banku Gdańskiego, który oferu­je je również średniozamożnym posiadaczom kont osobistych.

Diners Club

Karta obciążeniowa wydawana w Polsce klientom Banku Austria/Creditanstalt, Powszechnego Banku Kredytowego i Kredyt Banku (wkrótce także innych banków), ale także bez­pośrednio przez polskie biuro Diners Club. W tym ostatnim przypadku trzeba wykazać się wysokimi zarobkami (m.in obo­wiązkowe kopie PIT-ów z ostatnich lat). Mocno prestiżowa i dobrze „obudowana” dodatkowymi usługami (m.in. atrakcyj­nym ubezpieczeniem podróży zagranicznych).