Jakość nie jest wyłącznie częścią przygotowania wyrobu

Jakość nie jest wyłącznie częścią przygotowania wyrobu

Balans między jakością z kosztami jest wyzwaniem dla każdego biznesu – dużego czy małego. Wykracza poza ramy materiałów produkcyjnych czy komponentów, obejmuje tak­że pomieszczenia i siłę roboczą. Na przykład ja nalegam, aby stanowiska pracy w mojej firmie sytuowano w budyn­kach mających otwierane okna i świeże, swobodnie krążące powietrze. Chcę, aby moi pracownicy mieli naturalne źródło światła i czyste, otwarte pomieszczenia. Jestem przekonana, że te podstawowe, fizyczne elementy stwarzają warunki, które są zdrowsze i bardziej sprzyjają twórczej i produktyw­nej pracy. W ostateczności, aczkolwiek pośrednio, piękne otoczenie wpływa na jakość Twoich produktów. Ludzie sie­dzą przy biurkach po 8 godzin dziennie lub dłużej; nie po­winni się czuć zamknięci wewnątrz zastanego, stęchlego bu­dynku, wystawieni na działanie sztucznego światła i zamk­niętego obiegu powietrza.

Moje biura znajdują się na Manhattanie, jednym z naj­droższych terenów nieruchomości w kraju. Jak udaje nam się zachować takie warunki w naszych budynkach? Idziemy na ustępstwa. To nie znaczy, że zatrudniamy gorszych fotogra­fów do zdjęć w naszych czasopismach czy też kupujemy tanie składniki do naszych kuchni. Uznaliśmy, że zdrowie i kom­fort znaczą więcej niż prestiżowy adres, więc wynajmujemy nasze biura w rejonach, aktualnie remontowanych, gdzie czynsze są niższe i gdzie stać nas na wprowadzenie architek­tów zdolnych do stworzenia tego rodzaju wnętrz, o jakich marzymy: dobrych do pracy, wybudowanych z prostotą, z podstawowych materiałów. Mamy mało dywanów i wykła­dzin, nie mamy wyszukanych fornirów czy kosztownych me­bli, mimo to posiadamy teraz trzy fantastyczne pomieszcze­nia biuro/studio w Nowym Jorku – jedno na 42. ulicy, dwa w kwitnącym rejonie Chelsea. Przynęta w postaci drogiego adresu nie działa na mnie, jeśli moi pracownicy mają być przeziębieni, oddychać przez cały dzień nieświeżym powie­trzem i nigdy nie widzieć światła słonecznego.