JAKA JEST DYNAMIKA SPOŁECZNA ?

JAKA JEST DYNAMIKA SPOŁECZNA ?

Być może otwierasz firmę masażu terapeutycznego i trafiłeś na raport medyczny na temat znaczenia masażu w zmniejsze­niu bólu pleców. Wyślij go do lokalnej gazety, wskazując, że jest kilku znakomitych lokalnych terapeutów, takich na przy­kład jak Ty, którzy mogą pomóc czytelnikom. Zaproponuj za­proszenie reportera z bólem pleców lub sztywną szyją (cała re­dakcja zgłosi się na ochotnika) na demonstrację masażu. Roz­pieszczaj prasę, a ona Ci pomoże.

Jednym z powodów, dla których utworzyłam czasopismo ?Martha Stewart Living” było to, że wyczułam trend społecz­ny. Kobiety miały niedosyt informacji pomagającej efektywniej prowadzić gospodarstwo domowe, przyjmować gości stylowo i z większą fantazją. Chciały poznać wszystkie techniki prowa­dzenia domu i sztuczki, których nie nauczyły się od swoich matek. Oparłam na tym promocję pomysłu ?Living”, które obejmuje nie tylko dekorowanie i gotowanie, ale także prace ręczne, kolekcjonerstwo, ogrodnictwo, sprzątanie, porządko­wanie i nowatorskie techniki wychowania dzieci. Wzniosłam prowadzenie domu raczej do rangi sztuki niż obowiązku, co uczyniło mnie inną, interesującą i wartą odnotowania przez prasę. Na początku dziennikarze traktowali mnie trochę scep­tycznie, próbując zrozumieć wielozadaniowość, o której mówi­łam, radość, jaką okazywałam, i entuzjazm, jaki pojawiał się, kiedy mówiłam na temat pracy. Ale im więcej się wypowiada­łam, tym bardziej rosła sprzedaż moich książek i czasopism a ja stawałam się ekspertem w prowadzeniu domu i wszelkich tematach związanych z wygodnym życiem. W tym czasie, za­dziwiająco szybko, prowadzenie domu wzniosło się do pozio­mu formy sztuki, jaką być powinno.