Jak ona funkcjonuje?

Jak ona funkcjonuje?

Tak, jak zwykła karta kredytowa. Jeśli w ciągu 15 dni od spo­rządzenia przez bank wyciągu, spłacisz całe zadłużenie wynika­jące z transakcji bezgotówkowych, unikasz płacenia jakichkol­wiek odsetek. Ale jeśli sięgniesz po gotówkę, odsetki Cię nie ominą.

Każda transakcja (poza wypłatami gotówkowymi, prowizja­mi i opłatami z tytułu prowadzenia rachunku karty) dokonana kartą jest przeliczana na mile – każde 10 zł to 1 mila. Te in­formacje są co miesiąc przekazywane na Twoje „konto” prowa­dzone przez program Oualiflyer. Dane o zgromadzonych mi­lach otrzymujesz wraz z comiesięczną informacją o stanie zadłu­żenia oraz dacie i wysokości minimalnej spłaty (5% zadłuże­nia, co najmniej 50 zł).