Jak ją otrzymać?

Jak ją otrzymać?

Sprawa jest dosyć prosta. Żeby starać się o taką kartę kredy­tową, musisz być najpierw uczestnikiem programu Oualiflyer. A jak to zrobić? Radzę odwiedzić stronę internetową progra­mu, albo po prostu skontaktować się z najbliższym biurem LOT-u.

Bank wymaga od Ciebie wypełnienia stosownego wniosku i skopiowania podstawowych danych z dowodu osobiste­go.Gdy zgadzasz się na limit kredytowy o wysokości do 6 tys. zł, zaświadczenie o zarobkach nie jest konieczne. Jeśli aspiru­jesz do wyższego limitu, musisz dołączyć dokument z zakładu pracy.