Jak ją otrzymać?

Jak ją otrzymać?

Warunki wydawania kart Cetelem ograniczono do minimum. Musisz dysponować tylko dowodem osobistym (często także drugim dokumentem ze zdjęciem) i zaświadczeniem o zarobkach wydanym przez zakład pracy (czasem może być to druk z Two­jej firmy, częściej jest wymagany specjalny formularz stanowiący fragment wniosku o wydanie karty). Z tymi dokumentami uda­jesz się do punktu obsługi klienta, lub innego specjalnie wydzie­lonego stanowiska w markecie. Tam, po „wstukaniu” Twoich da­nych do komputera od razu dowiesz się, czy możesz dostać kartę i na jaki limit kredytu możesz liczyć. Samą kartę dostaniesz zwykle pocztą do domu.