Inne nie zawsze jest lepsze

Inne nie zawsze jest lepsze

Jako bizneswoman i osoba, która wysoko ceni oryginalność, muszę stwierdzić, że nie zawsze widzę wartość czegoś po pro­stu w tym, że jest inne. Na przykład w ciągu stuleci ogromne sumy pieniędzy zostały zarobione przez ludzi, którzy handlują podstawowymi surowcami, jak: zboże, wieprzowina, ropa czy miedź. Nie ma nowego czy odkrywczego sposobu, żeby zwięk­szyć popyt na te artykuły. ?Świetnym pomysłem”, który spra­wia, że inwestycje te przynoszą profity, jest jedynie bezbłędne wyczucie czasu podczas kupowania i sprzedawania. Innym ?świetnym pomysłem”, który podniósł wartość produktu bez zmieniania go, był koncept wprowadzony przez firmę Pizza Domino. Nie wynaleźli oni pizzy, a jedynie przemyśleli sposób dostarczania jej na dużą skalę, tym samym polepszając obsłu­gę klientów. Domino znalazło sposób na przyjmowanie wielu zamówień przez telefon i szybkie dostawy do domów.

Dopóki nie wydaje Ci się, że Twoi klienci traktują coś, co jest tylko inne jako lepsze, bycie wyłącznie innym nie jest opłacalne.