Ile to kosztuje?

Ile to kosztuje?

Oczywiście co bank, to inne stawki opłat za użytkowanie kar­ty. W przypadku kart VISA Electron pierwszym bankiem, któ­ry zaczął wydawać kartę zupełnie za darmo był internetowy mBank (ramię detaliczne BRE Banku). W innych bankach pro­wizja nosi najczęściej nazwę opłaty za roczną obsługę karty. I tak w BPH zapłacisz 8 zł, w BSK – 10 zł (ale dopiero za drugi rok użytkowania karty), w BIG BG – 10 zł, w Kredyt Banku — 7 zł, a w Lukas Banku — 15 zł. Niektóre banki we­zmą prowizję zarówno za wydanie, jak i za obsługę roczną (lnvest Bank – 10 zł za wydanie i 12 zł za obsługę).

Bezpłatnie otrzymasz kartę Maestro w BGZ lub WBK. W innych bankach prowizje za roczne użytkowanie wahają się od 3 zł (PBK) do 15 zł (BOŚ). BSK także w przypadku kart Maestro pobiera opłatę (6 zł) dopiero w drugim roku od wy­dania.

Używanie kart obu typów wiąże się z identycznymi prowi­zjami od transakcji wykonywanych za pomocą karty. Prowizja będzie zerowa, gdy płacisz kartą w punktach handlowych.

Natomiast w przypadku bankomatów pojawia się wyraźny podział na urządzenia własne (jeśli bank takimi dysponuje), i obce. Korzystając z tych pierwszych najczęściej nie zapłacisz prowizji. Za to w urządzeniach innych banków czy sieci Euronet czeka Cię prowizja rzędu od 1,5 do 3% wypłaca­nej kwoty.

Najniższą prowizję w przypadku kart VISA Electron stosu­ją WBK, BIG BG (3,5 zł) i Lukas Bank (3,7 zł), a najwyż­szą — BPH (4,5 zł — to zresztą maksymalna stawka stała, ja­ką mogą pobierać banki zgodnie z regulacjami organizacji VISA). Wypłacając pieniądze z obcego bankomatu kartą Maestro najwięcej zapłacisz w WBK (3%).

W przypadku kart Maestro kilka banków stosuje sztywną opłatę, niezależną od kwoty (np. w lnvest Banku jest to 4 zł, a w WBK – 2 zł).

Karty PolCard Bis były na wiosnę wydawane już tylko przez lnvest Bank i LG Petro Bank. W pierwszym z nich kar­ta kosztuje 10 zł rocznie, ma dzienny limit wypłat gotówko­wych na poziomie 1,5 tys. zł, a wypłaty w bankomatach kra­jowych wiążą się ze stałą opłatą w wysokości 4 zł.

W LG Petro Banku opłata roczna wynosi 15 zł, dzienny limit gotówkowy — 1 tys. zł, a „za bankomat” zapłacisz 3,5 zł.