Europay/MasterCard

Europay/MasterCard

Choć marka Europay jest dobrze znana, zwłaszcza kibicom pił­karskim (organizacja postawiła na promocję międzynarodowych rozgrywek futbolowych), to z tym wielkim konkurentem orga­nizacji VISA sytuacja jest bardzo pogmatwana. Jest to bo­wiem jedna instytucja, ale… występująca jakby w dwóch oso­bach. Czy zauważyłeś, że bardzo często pojawia się dwoista nazwa: „Eurocard/MasterCard”? Nie przy­padkowo — rzeczywiście karty noszą dwa różne logo, bo są fir­mowane przez dwie organizacje, które ściśle współpracując po­dzieliły się rynkami światowymi. Sam Europay, zgodnie z nazwą działa w Europie i jest partnerem banków funkcjonu­jących na Starym Kontynencie. MasterCard jest natomiast fir­mą czysto amerykańską, która prowadzi ekspansję na pozosta­łych kontynentach.

 

Również w tym przypadku pierwsi byli Amerykanie, którzy w 1 960 roku założyli organizację bankową pod nazwą California Bank Card Association i zaczęli wydawać karty Master Charge, które po kilkunastu latach zmieniły nazwę na Master­Card.

W Europie w 1964 roku powstała pierwsza organizacja kartowa Eurocard, która na początku 1992 roku połączyła swe siły z wydającą międzynarodowe czeki bankowe firmą Eurocheque. W wyniku fuzji powstała organizacja Europay, która następnie rozpoczęła ścisłą współpracę z amerykańską fir­mą MasterCard. Rok 2001 powinien przynieść ostateczną fuzję obu tych firm.

Polskie banki zaczęły dołączać do tego grona wcześnie, bo już w 1988 roku, ale wówczas chodziło tylko o możliwość skupowania euroczeków. Dopiero potem zaczęło się masowe wydawanie kart (na początku przez Pekao SA i PBK), co wprowadziło Europay na czołowe pozycje w Polsce (od tam­tej pory między organizacjami Europay i VISA trwa wyścig na liczbę wydanych kart, w którym VISA ma jednak pewną prze­wagę). Także Europay ma otwarte biuro w Warszawie.