Dodatkowe zabezpieczenia

Dodatkowe zabezpieczenia

Nieliczna grupa banków wprowadziła dodatkowe zabezpie­czenia na wypadek utraty karty i jej użycia przez złodzieja. Za­wsze jednak są to usługi dodatkowe, za które płacisz bankowi co miesiąc.

Citibank wprowadził formułę, w której przejmuje odpowie­dzialność za wszystkie transakcje poczynione skradzioną Ci kar­tą na 48 godzin przed otrzymaniem od Ciebie zastrzeżenia. Twój udział własny określono tu na 1 tys. zł. Zatem do tej kwoty odpowiadasz Ty, a „nadwyżkę” pokrywa bank. Nie­ważne więc, czy złodziej zrobił sobie dzięki Twojemu „plasti­kowi” zakupy na 1,5 tys. zł czy 10 tys. zł. Ty zawsze odpo­wiadasz za pierwszy 1 tys. zł. Za luksus tego ubezpieczenia płacisz Citibankowi 6,5 zł miesięcznie.

Pekao SA ma usługę węższą, ale także atrakcyjną. Bank przejmuje odpowiedzialność za transakcje kartą od chwili zgłoszenia jej utraty, a także – do wysokości dostępnego limi­tu — za transakcje wykonane na godzinę przed zgłoszeniem. Tu stawka miesięczna wynosi 2,40 zł za każdą kartę.